Nieoczekiwana wiadomość e-mail - ostrzeżenie przed wirusem

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nieoczekiwane wiadomości e-mail, które otrzymują Państwo pocztą elektroniczną. Przesyłki te mogą zawierać wirusy, np. atakujące klientów bankowości internetowej.

Zainfekowana wiadomość może mieć temat podobny do poniższych:

Kontrola podatkowa. Sprawa PLxxxxxx (różne cyfry)

lub

Zostala wyznaczona kontrola dochodow. Sprawa PLxxxxx (różne cyfry)

Wysyłane masowo do przypadkowych odbiorców wiadomości wyglądają bardzo wiarygodnie, dotyczą też codziennych, zwykłych spraw. Załącznikiem do wiadomości może być plik skompresowany 7zip (*.PDF.7z) zabezpieczony hasłem lub program udający dokument (*.DOC.exe, *.PDF.exe). Otwarcie załącznika powoduje zainstalowanie się na komputerze wirusa.

Jeśli otrzymali lub otrzymacie Państwo podobną wiadomość e-mail, prosimy o nieotwieranie załącznika i skasowanie wiadomości.

Jeśli otworzyli Państwo ten załącznik, zalecamy natychmiastowe przeskanowanie komputera za pomocą najnowszej wersji oprogramowania antywirusowego (prosimy pamiętać, że nie wszystkie programy antywirusowe wykrywają nowopowstałe wirusy) lub skorzystanie z usług profesjonalnego serwisu komputerowego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami bezpiecznej bankowości elektronicznej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia