Działania banku Credit Agricole na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF i EUR - aktualizacja styczeń 2016r.

Bank Credit Agricole kontynuując działania podejmowane w celu ułatwienia klientom - kredytobiorcom kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF) - obsługi ich zobowiązań kredytowych zdecydował o przedłużeniu do 30 czerwca 2016 r. terminu obowiązywania następujących rozwiązań:

  • Wysokości spread’u walutowego dla kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego jak i euro pozostaje na poziomie 1 proc. i ma zastosowanie zarówno w przypadku spłaty w PLN bieżących rat kredytowych, jak i spłaty całości lub części zadłużenia denominowanego do CHF i EUR.
  • Bank nadal będzie uwzględniać ujemną stawkę LIBOR CHF do wyliczenia stopy bazowej banku jako składnika oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF). W przypadku, gdy suma zmiennej stopy bazowej oraz stałej marży banku będzie ujemna, oprocentowanie kredytu wynosić będzie 0%.
  • W dalszym ciągu bank nie będzie wymagał od klientów dodatkowych zabezpieczeń ani ubezpieczeń w związku ze wzrostem salda zadłużenia w PLN w relacji do wartości nieruchomości.

Przypominamy o możliwości zawieszenia płatności kapitałowej części jednej raty po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty oraz o możliwości bezprowizyjnego przewalutowania kredytu denominowanego do waluty na PLN. Bank nie będzie także pobierał prowizji za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. Informacje o dotychczasowych działaniach podjętych przez bank na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF dla klientów zostały opublikowane w sekcji Aktualności 30.01. 2015 r.; 17.02.2015 r., oraz 16.07.2015 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia we frankach szwajcarskich, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16 (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora).

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia