Działania banku Credit Agricole na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu EUR

Bank Credit Agricole zdecydował o wdrożeniu rozwiązania, które istotnie ułatwi klientom - kredytobiorcom kredytu denominowanego do euro (EUR) obsługę ich zobowiązań kredytowych.

Bank podjął decyzję o obniżeniu wysokości spread’u walutowego do poziomu 1 proc. dla kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do euro. Spread walutowy w tej wysokości obowiązuje w banku Credit Agricole od 5 sierpnia br. do końca grudnia 2015r. Taka wysokość spread’u będzie miała zastosowanie zarówno w przypadku spłaty w PLN bieżących rat kredytowych, jak i spłaty całości lub części zadłużenia denominowanego do EUR.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia w euro, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16 (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora).

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia