Zmiana Tabeli oprocentowania od 1 grudnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.12.2014 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany do "Tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych". Zmiany te są spowodowane:

  1. Wdrożeniem nowej promocji - "Podwyższone oprocentowanie dla Rachunku Oszczędzam w PLN II".
  2. Obniżeniem stałego oprocentowania:
    • lokat terminowych w EUR zakładanych na okres 180 dni, 1 roku, 2 lat do wysokości odpowiednio 0,40%, 0,70%, 0,80%;
    • lokat terminowych w GBP zakładanych na okres 180 dni i 1 roku do wysokości odpowiednio 0,40% i 0,80%;
    • lokat terminowych w USD zakładanych na okres 1 roku i 2 lat do wysokości odpowiednio 0,50 i 0,60%.

Zmiany w oprocentowaniu ww. lokat mają zastosowanie wyłącznie do lokat zawieranych od 01.12.2014r.
Aktualne dokumenty są dostępne poniżej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia