Ostrzeżenie przed wirusem

Szanowni Państwo,

Jeśli otrzymali lub otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, wysyłaną z domeny wyciagi@credit-agricole.pl z załącznikiem w formacie ZIP, prosimy o nieotwieranie załącznika i skasowanie wiadomości . E-mail ten łudząco przypomina treść wiadomości, w których wysyłamy naszym klientom wyciągi do rachunków produktów naszego banku. NIE jest jednak przesyłką wysłaną przez bank, nie ma w niej podpisu cyfrowego oraz załącznika w formacie PDF.

Wiadomości te to najprawdopodobniej próba zainfekowania wirusem Państwa urządzeń (komputera, telefonu) i ponownie prosimy - w trosce o Państwa bezpieczeństwo - o jej natychmiastowe usunięcie.

Jeśli otworzyli Państwo ten załącznik, zalecamy natychmiastowe przeskanowanie komputera programem antywirusowym i powtórzenie tej czynności za 2-3 dni.

Zainfekowana wiadomość może wyglądać następująco:

Szanowny Kliencie,

w załączeniu przesyłamy miesięczny wyciąg z konta w Credit Agricole.
Wyciąg przygotowany został w formacie PDF.
Jego otwarcie umożliwia bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania ze strony http://www.adobe.com/pl/).

Niniejsza wiadomość została opatrzona certyfikowanym podpisem cyfrowym, gwarantującym jej autentyczność.

Przypominamy, że w wysyłanych przez Credit Agricole wiadomościach nigdy nie wymagamy podawania identyfikatorów, numerów PIN, numerów kart płatniczych haseł lub wskazań tokena.
Nigdy także nie prosimy o weryfikację jakichkolwiek Twoich danych ani nie wysyłamy linków do stron logowania do systemu transakcyjnego.

Pozdrawiamy,
Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców - pod numerem KRS: 0000039887
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy.
NIP 657-008-22-74; kapitał zakładowy : 649.000.000,00 zł, wniesiony w całości.

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wszystkimi zasadami bezpiecznej bankowości elektronicznej .

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia