Zmiany opłat dla Funduszu Inwestycyjnego CA FIO

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 sierpnia 2013 roku, ulegają zmianie opłata za nabycie oraz opłata za konwersję związane z uczestnictwem w Funduszu Credit Agricole FIO.

Zmiany obejmują:

  • w Programie Inwestuję: wprowadzenie zróżnicowania stawek opłaty za nabycie Jednostek Uczestnictwa w zależności od Subfunduszu; w praktyce oznacza to zmianę przedziałów i stawek dla Subfunduszu CA Lokacyjny oraz zmianę przedziałów i wzrost stawek o nie więcej niż jeden punkt procentowy dla pozostałych Subfunduszy,
  • w Programie Inwestuję, Systematycznie Oszczędzam oraz Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka: zniesienie opłaty za konwersję Jednostek Uczestnictwa we wszystkich Subfunduszach.

Nowe stawki opłaty za nabycie oraz opłaty za konwersję wejdą w życie z dniem 5 sierpnia 2013 roku i obowiązywać będą dla zleceń realizowanych od tego Dnia Wyceny.

Szczegółowe informacje dostępne są w zbiorczej Tabeli Opłat Funduszu Credit Agricole FIO .

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www