Zmiany związane z wprowadzeniem ustawy o usługach płatniczych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2012 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany do:

 • Umowy o przyznanie limitu kredytowego i Umowy o wydanie i korzystanie z karty kredytowej,
 • Regulaminu przyznawania i korzystania z limitu kredytowego i kart kredytowych
 • Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania obowiązujących dla kart kredytowych Gold, Silver i Standard
 • Umowy kont
 • Regulaminu konta dla osób fizycznych,
 • Tabeli opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych

Zmiany te podyktowane są dostosowaniem działalności Banku do wymogów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) i polegają na wprowadzeniu do wzorców umownych postanowień w zakresie:

 • obowiązków informacyjnych Banku dotyczących zasad korzystania z usług płatniczych, w szczególności dotyczących terminów i zasad realizacji transakcji płatniczych w ciężar udostępnionego limitu kredytowego w rachunku karty, pobieranych opłat i prowizji, stosowanych kursów walutowych dla transakcji zagranicznych, rozliczania transakcji przez Bank, a także przekazywania informacji o odmowie wykonania transakcji,
 • zasad składania dyspozycji przez Klienta i wyrażania zgody na wykonanie transakcji, uprawnień Klienta odnośnie możliwości odwoływania zleconych dyspozycji, praw i obowiązków Klienta w zakresie reklamowania transakcji niewykonanych lub nienależycie wykonanych oraz transakcji, na które Klient nie wyraził zgody,
 • odpowiedzialności Banku za wykonanie transakcji zleconych przez Klienta oraz trybu postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank transakcji zleconych przez Klienta oraz transakcji wykonanych przez Bank, na które Klient nie wyraził zgody,
 • doprecyzowania zasad blokowania oraz zastrzegania instrumentów płatniczych,
 • warunków dokonywania zmian postanowień umownych z zachowaniem 2 miesięcznego terminu uprzedzenia.
 • potwierdzenie ciążących na banku obowiązków informacyjnych dotyczących zasad korzystania z usług płatniczych, wskazania opłat, stóp procentowych i kursów walutowych, zasad komunikowania się z klientem, czasu wykonania transakcji płatniczych i daty waluty,
 • wskazanie unikatowego identyfikatora (numeru rachunku bankowego), na podstawie którego jest wykonywana transakcja płatnicza.

Zmienione wzorce dokumentów znajdziecie Państwo tutaj:

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z doradcą w najbliższej placówce Banku lub pod numerem telefonu 19 019 (koszt wg stawki operatora) lub +48/71 35 49 009.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www