Regularna zmiana hasła do e-banku

Szanowni Państwo, informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z serwisu internetowego CA24 (e-banku), Credit Agricole Bank Polska rekomenduje regularną zmianę hasła do serwisu oraz wprowadza nowe zasady tworzenia hasła.

Zmodyfikowana strona zmiany hasła, dostępna po zalogowaniu się do e-banku w prawym górnym rogu menu ("Zmiana hasła"), składa się z następujących pól:

  • Obecne hasło - należy wprowadzić hasło, za pomocą którego logowali się Państwo dotychczas do e-banku (należy wpisać tylko hasło, nie należy wpisywać wskazania tokena, jeśli z niego Państwo korzystają).
  • Nowe hasło - należy wprowadzić nowe hasło. Powinno się ono składać się z 6 do 10 znaków oraz zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę. Hasło może składać się również z wybranych znaków specjalnych (np. . [ ] { } ; : ! @). Szczegółowe informacje na temat tworzenia nowego hasła znajdą Państwo na stronie internetowej banku
  • Potwierdź nowe hasło - należy ponownie wprowadzić nowe hasło (należy wpisać tylko hasło, nie należy wpisywać wskazania tokena, jeśli z niego Państwo korzystają).
  • Wprowadź klucz - należy wprowadzić hasło, za pomocą którego dotychczas logowali się Państwo do e-banku (stare hasło) oraz wskazanie z tokena, jeśli z niego Państwo korzystają.
  • Moc hasła - prezentacja graficzna wskazująca jaki poziom bezpieczeństwa spełnia wybrane przez Państwa hasło. Rekomendujmy, aby zawsze ustalać hasło na poziomie "mocne". Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu tworzenia nowego hasła, znajdującymi się w na stronie www w sekcji "Logowanie i zmiana hasła".

Regularna zmiana hasła to jedna z zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z pozostałymi rekomendacjami banku dotyczącymi bezpiecznego korzystania z serwisu internetowego CA24. Znajdą je Państwo na stronie internetowej banku, w sekcji Bezpieczne korzystanie z usług bankowych przez internet. .

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www