Zmiana oprocentowania lokat terminowych

Z dniem 24 września br. zmieniają się stawki oprocentowania wybranych lokat terminowych o stałym oprocentowaniu. Wyższa stawka oprocentowania - 5,3% - będzie obowiązywać dla lokaty zakładanej na 9 miesięcy. Oprocentowanie lokaty 6-miesięcznej obniżone zostanie do 5,0%, a Lokaty z Plusem, zakładanej na ten sam okres, do 5,2%.

Lokata 9-miesięczna to kolejny produkt oszczędnościowy Banku Credit Agricole, który umożliwia długoterminowe oszczędzanie po bardzo atrakcyjnej stopie procentowej. Dwa miesiące wcześniej Bank podwyższył oprocentowanie lokaty 2-letniej do 6%, a z kolei miesiąc temu rozpoczęła się promocja 18-miesięcznej polisy Antidotum PRO o wskaźniku ubezpieczeniowym 5,67% w skali roku, co odpowiada lokacie terminowej o oprocentowaniu 7% zakładanej na ten sam okres.

Zmiany oprocentowania 6-cio i 9-cio miesięcznych lokat dotyczą oferty dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www