Pomagamy klientom upadłego biura

Szanowni Państwo,

w związku z upadłością biura podróży SkyClub informujemy, że klienci, którzy korzystali z usług tego biura i zapłacili za nie naszymi kartami płatniczymi (kartami wydanymi do konta lub kartami kredytowymi), mogą tę transakcję reklamować i starać się o odzyskanie pieniędzy za niezrealizowaną usługę. Umożliwia to specjalna procedura tzw. chargeback - czyli zwrot pieniedzy z konta sprzedawcy na konto posiadacza karty. Aby reklamować tę transakcję, należy zgłosić się do banku.
Bank będzie taką reklamację rozpatrywał we współpracy z organizacją płatniczą. Czas rozpatrzenia reklamacji to 60 dni.

Posiadacze kart Visa muszą:

 1. Przedstawić dowód na próbę kontaktu z usługodawcą (np. wysłany do biura e-mail). Jeżeli klient podjął próbę kontaktu telefonicznego, ale była ona nieskuteczna (nie dodzwonił się), konieczne jest przygotowanie oświadczenia zawierającego informację o nieskutecznej próbie kontaktu wraz z numerem telefonu, pod który klient dzwoni i datą nieskutecznego połączenia.
 2. Podać w reklamacji datę, kiedy usługa miała być zrealizowana - data zaplanowanej wycieczki.
 3. Załączyć wszelką posiadaną dokumentację dotyczącą sprawy (kopie umowy, voucherów, biletów lotniczych etc.)

Posiadacze kart Mastercard muszą:

 1. Przedstawić dowód na próbę kontaktu z usługodawcą (np. wysłany do biura e-mail). Jeżeli klient podjął próbę kontaktu telefonicznego, ale była ona nieskuteczna (nie dodzwonił się), konieczne jest przygotowanie oświadczenia zawierającego informację o nieskutecznej próbie kontaktu wraz z numerem telefonu, pod który klient dzwoni i datą nieskutecznego połączenia.
 2. Podać w reklamacji datę, kiedy usługa miała być zrealizowana - data zaplanowanej wycieczki.
 3. Jeśli usługa dotyczy dodatkowo biletu lotniczego:
  • jeżeli są to bilety w formie papierowej, należy dostarczyć bilety lotnicze,
  • jeżeli są to bilety elektroniczne, to winno to zostać wskazane w oświadczeniu,
  • jeżeli nie można dostarczyć biletów, należy oświadczyć, gdzie bilety się znajdują w chwili składania reklamacji (np. jeżeli zostały zwrócone do linii lotniczych albo zostały zniszczone, to taka informacja winna zostać zawarta w oświadczeniu)
 4. Podać potwierdzenie rezerwacji usługi/numer rezerwacji usługi.
 5. Załączyć wszelką posiadaną dokumentację dotycząca sprawy (kopie umowy, voucherów, biletów lotniczych etc.)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z infolinią lub wizytę w placówce.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www