Pracujesz codziennie? Zarabiaj codziennie!

Codzienna praca, przynosi najlepsze efekty. Tak samo jak Ty pracujesz codziennie, tak samo szybko i codziennie powinny rosnąć zyski Twojej firmy.

Zobacz, jak efektywnie oszczędzać w LUKAS Banku! Wszelkie nadwyżki finansowe na Twoim koncie firmowym mogą codziennie pracować na wysoko oprocentowanym rachunku. A jednocześnie Twoja firma nie traci płynności, bo w każdej chwili możesz skorzystać ze zgromadzonych środków wraz z naliczonymi odsetkami.

Sprawdź korzyści, jakie daje Rachunek Oszczędzam z dzienną kapitalizacją odsetek

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www