Nowy adres strony internetowej do obsługi rachunków kart kredytowych

Szanowni Państwo, od 27 maja 2010r. rachunki Państwa kart kredytowych w LUKAS e-Banku są dostępne pod jednym, wspólnym dla LUKAS e-Banku adresem: https://e-bank.lukas.com.pl. Tym samym przestał obowiązywać poprzedni adres https://karta.lukas.com.pl.
Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zmiana nie ma wpływu na sam proces logowania oraz bezpieczeństwo operacji. Nie jest również wymagane wykonanie przez Państwa żadnej dodatkowej aktualizacji.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www