Europ Assistance Polska rozszerza pakiet ubezpieczeń dla klientów LUKAS Banku

Europ Assistance Polska uruchomiła specjalny program pomocy dla klientów LUKAS Banku, dotkniętych skutkami podtopień i powodzi w Polsce.

Klienci LUKAS Banku dotknięci skutkami podtopień i powodzi, posiadający ubezpieczenie:

  1. "LUKAS Assistance" w karcie kredytowej Maxima, Maxima PLUS, VISA Silver oraz Mastercard Furora,
  2. "Comfort Help" w karcie kredytowej Mastercard Gold oraz VISA Gold,
  3. "LUKAS Assistance" w kredycie gotówkowym,
  4. oraz "Pomoc medyczna", "Pomoc techniczna" i "Multipakiet" w koncie osobistym otrzymają nieodpłatnie dodatkową pomoc.

Program został opracowany przez specjalnie powołany sztab antykryzysowy. Pomoc, w sytuacjach w przypadku zaistnienia zdarzeń będących bezpośrednim skutkiem powodzi lub podtopień, obejmuje organizację: zakwaterowania zastępczego, transportu dobytku i zwierząt domowych do schronisk, wizyty lekarza lub pielęgniarki, pojazdu zastępczego oraz nieodpłatną dostawę leków. Program ten gwarantuje również całodobowy dostęp do infolinii, w tym medycznej.

Specjalny program pomocy dostępny jest dla klientów przez miesiąc, począwszy od 21-go maja do 18-go czerwca br.

W związku z sytuacją kryzysową, również partnerzy współpracujący z Europ Assistance Polska zostali postawieni w stan podwyższonej gotowości, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

Informacje o dostępnych formach pomocy oraz ich organizacji są dostępne dla klientów pod numerami telefonów wskazanymi w Warunkach Ubezpieczeń:

  1. "LUKAS Assistance" w kartach kredytowych, "LUKAS Assistance" w kredycie gotówkowym, "Pomoc medyczna", "Pomoc techniczna" i "Multipakiet" w koncie osobistym: + 48 22 570 47 56,
  2. "Comfort Help": +48 22 205 50 50.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www