(dokumenty archiwalne, zgłaszanie roszczeń)Ubezpieczenia na życie – Pakiet Życie

Ubezpieczenie grupowe wycofane ze sprzedaży z dniem 12.04.2015 r.
Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A. Oddział w Polsce

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia należy wypełnić Wniosek o wypłatę świadczenia w zależności od posiadanego ubezpieczenia. Wniosek należy złożyć w placówce Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenia do kont osobistych (Multipakiet)

Ubezpieczenie grupowe wycofane ze sprzedaży z dniem 01.04.2015 r.
Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Zgłoszenie roszczenia:

Pakiet Pomoc Techniczna lub Pomoc Medyczna

 1. Wystarczy jeden telefon do Centrum Alarmowego +48 22 205 50 48 . Centrum udziela pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Przygotowanie wymaganych informacji umożliwi Centrum Alarmowemu udzielenie Ci szybkiej i trafnej pomocy:
  1. imię, nazwisko, numer PESEL,
  2. adres miejsca ubezpieczenia,
  3. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym,
  4. krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy,
  5. inne informacje konieczne pracownikowi Centrum Alarmowego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług.

Pakiet Bezpieczna Kieszeń oraz Ubezpieczenie Gotówki pobranej z bankomatu

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów/gotówki w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia TU Europa S.A. pod numerem: 801 500 300 * lub 71 36 92 887. Numery czynne w godz. 7.00 - 22.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 8.00 - 18.00. Podejmij aktywną współpracę z TU Europa S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Aby uzyskać informację o postępowaniu w przypadku szkody możesz zadzwonić do TU Europa S.A. pod numer telefonu 801 500 300 * lub 71 36 92 887, czynny w godz. 7.00 - 22.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 8.00 - 18.00.

* opłata wg stawek operatora

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenie Z myślą o bliskich

Ubezpieczenie grupowe wycofane ze sprzedaży z dniem 12.04.2015 r.
Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A. Oddział w Polsce

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia należy wypełnić Formularz wniosku o wypłatę świadczenia. Formularz należy złożyć w placówce Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenie Pakiet Przezorni

Ubezpieczyciel: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zgłoszenie roszczenia:

Wypełnij Wniosek o wypłatę świadczenia. Dołącz do niego wymagane dokumenty (wykaz dokumentów znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia i we Wniosku o wypłatę świadczenia).

Zgłoszenie roszczenia powinno być przesłane do AXA niezwłocznie na poniższy adres:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Obszar Bancassurance i Programów Partnerskich AXA

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące zgłoszenia roszczenia lub wypłaty świadczeń, zadzwoń lub wyślij wiadomość e-mail do Centrum Obsługi Klienta AXA:

* opłata wg stawek operatora

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczyciele: Link4, InterRisk

Data wycofania: 31.12.2018 r.

Zgłoszenie roszczenia:

Link4

InterRisk

 • telefonicznie w InterRisk: 22 575 25 25
 • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie: www.interrisk.pl
 • pisemnie: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia wycofane ze sprzedaży z dniem 01.01.2013 r.
Ubezpieczyciel: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenia do kart kredytowych

Ubezpieczenia grupowe wycofane ze sprzedaży z dniem 12.04.2015 r

Karty Gold

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia w celu wypłaty świadczenia należy zgłosić się do placówki Banku. Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Warunków Ubezpieczenia.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Karty Silver

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia w celu wypłaty świadczenia należy zgłosić się do placówki Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Warunków Ubezpieczenia.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Karty Standard

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia w celu wypłaty świadczenia należy zgłosić się do placówki Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Warunków Ubezpieczenia.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Visa Castorama

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Alsolia Mastercard

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenia do kredytów

Kredyt gotówkowy

Ubezpieczenie wycofane ze sprzedaży z dniem 12.04.2015 r.

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia w celu wypłaty świadczenia należy zgłosić się do placówki Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Warunków Ubezpieczenia.

W przypadku roszczenia wynikającego z ubezpieczenia Assistance w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Pomocy, dzwoniąc pod numer telefonu 0 22 205 50 48 *

* opłata wg stawek operatora

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Kredyt ratalny

Wycofane ze sprzedaży z dniem 12.04.2015 r.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Indywidualna Linia Kredytowa

Ubezpieczenie wycofane ze sprzedaży z dniem 12.04.2015 r.

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia w celu wypłaty świadczenia należy zgłosić się do placówki Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Warunków Ubezpieczenia.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Pożyczka w koncie

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia w celu wypłaty świadczenia należy zgłosić się do placówki Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Warunków Ubezpieczenia.

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Kredyt konsolidacyjny

Wycofane ze sprzedaży z dniem 12.04.2015 r.

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku wystąpienia roszczenia w celu wypłaty świadczenia należy zgłosić się do placówki Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Warunków Ubezpieczenia.

W przypadku roszczenia wynikającego z ubezpieczenia Assistance należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Pomocy, dzwoniąc pod numer telefonu 022 205 50 48 * .

* opłata wg stawek operatora

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenia do kredytów hipotecznych

Ubezpieczenie nieruchomości

Wycofane z oferty
Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Zgłoszenie roszczenia:

Niezwłocznie - najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji - konieczne jest zawiadomienie Ubezpieczyciela o zdarzeniu, a także przedstawienie niezbędnych dokumentów.
W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących procedury zgłoszenia szkody skontaktuj się telefonicznie z Ubezpieczycielem Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pod numerem: 801 300 515 * lub +48 71 77 32 333* Zgłoszenie roszczenia możliwe w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Do identyfikacji potrzebne będą dane osobowe oraz numer polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie nieruchomości

Wycofane ze sprzedaży
Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Zgłoszenie roszczenia:

W przypadku zaistnienia szkody niezwłocznie – najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji – należy zawiadomić na piśmie TU Europa S.A. o zdarzeniu, oraz przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności i rozmiaru szkody.

W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących procedury zgłoszenia szkody skontaktuj się telefonicznie z TU Europa S.A. pod numerem: 801 500 300 * lub 71 36 92 887. Numery czynne w godz. 7.00 - 22.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 8.00 - 18.00

* opłata wg stawek operatora

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy

Wycofane ze sprzedaży
Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Zgłoszenie roszczenia:

 1. W celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących procedury zgłoszenia szkody skontaktuj się telefonicznie z TU na Życie Europa S.A. pod numerem: 801 500 300 * lub 71 36 92 887. Numery czynne w godz. 7.00 - 22.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 8.00 - 18.00
 2. Szkodę należy zgłosić niezwłocznie od daty wystąpienia zdarzenia.
 3. Wniosek o realizację świadczenia wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z Warunków Ubezpieczenia możesz również złożyć bezpośrednio w placówce Banku .

* opłata wg stawek operatora

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku