Nie tylko ubezpieczenie - Antidotum PRO

Nie tylko ubezpieczenie

Antidotum PRO to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie. Korzystając z tego produktu zyskujesz nie tylko ochronę ubezpieczeniową, ale również premię ubezpieczeniową, która powiększa wpłaconą składkę na koniec okresu ubezpieczenia.

Stała premia ubezpieczeniowa nawet do 1,20% w skali roku - Antidotum PRO

Stała premia ubezpieczeniowa nawet do 1,00% w skali roku

Wysokość Twojej premii jest stała przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej i wynosi 1% zarówno dla okresu 12 miesięcy, jak i 18 miesięcznej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na 12 lub 18 miesięcy - Antidotum PRO

Ubezpieczenie na 12 lub 18 miesięcy

Wybierz najdogodniejszy dla siebie okres ochrony ubezpieczeniowej: 12 lub 18 miesięcy. Po upływie tego terminu wpłacona składka wraz z naliczoną premią ubezpieczeniowa trafi na Twoje konto osobiste, pod warunkiem że złożysz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dożycia. Jeśli natomiast korzystasz z automatycznego odnawiania umowy ubezpieczeniowej, doliczona premia powiększy składkę ubezpieczeniową na kolejny okres umowy.

Dwa warianty wpłacania składek - Antidotum PRO

Dwa warianty wpłacania składek

Masz możliwość wyboru między składką jednorazową lub okresową, zgodną z ustalonym harmonogramem. Minimalna kwota wpłaty jednorazowej to 1.000 zł, a w przypadku regularnych wpłat miesięcznych to 100 zł.

Policz ile zaoszczędzisz

Skorzystaj z aplikacji CA NAVIGATOR. Dowiesz się, jakie korzyści osiągniesz decydując się na Antidotum PRO, sprawdzisz, czy to ubezpieczenie w największym stopniu pomoże realizować Twoje potrzeby, czy też jest w naszej ofercie inny, lepszy dla Ciebie produkt służący zabezpieczeniu finansowemu. Dowiedz się więcej

Bez badań lekarskich

Nie wymagamy od Ciebie żadnych zaświadczeń ani badań lekarskich. Dzięki temu do umowy ubezpieczeniowej możesz przystąpić od razu po zapoznaniu się z Warunkami Ubezpieczenia. W momencie przystępowania do ubezpieczenia musisz mieć ukończone 18 lat, a Twój wiek powiększony o wybrany okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 70 lat.

Zabezpieczenie sytuacji finansowej Twoich bliskich

Antidotum PRO – jako ubezpieczenie na życie i dożycie – stanowi dodatkową ochronę na wypadek Twojej śmierci. Uposażeni otrzymują zgromadzone środki bez zbędnych formalności wraz z dodatkowym świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Środki te są zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Szybka wypłata środków

Środki z tytułu Twojego dożycia do końca okresu ubezpieczenia, możesz otrzymać nawet w następnym dniu po złożeniu wniosku o wypłatę z tytułu dożycia.

Ubezpieczenia dla posiadaczy kont

Antidotum PRO to ubezpieczenie dedykowane dla posiadaczy i współposiadaczy konta osobistego . Jeżeli nie masz jeszcze konta w Banku Credit Agricole, możesz otworzyć je nawet w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia.

Do 3 umów ubezpieczenia

Jako posiadacz lub współposiadacz konta osobistego w Banku Credit Agricole możesz skorzystać nawet z 3 ubezpieczeń Antidotum PRO w każdym z dwóch dostępnych okresów ubezpieczenia.

Szczegóły

Informacje prawne

  1. Forma umowy: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
  2. Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce
  3. Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  4. Ubezpieczony: Klient Banku będący posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych w dniu przystąpienia do ubezpieczenia, musi mieć ukończony 18 rok życia, a jego wiek w przewidywanym ostatnim dniu okresu ubezpieczenia nie może przekroczy 70 lat.
Minimalna wartość składki ubezpieczeniowej jednorazowej to 1000 zł lub co najmniej 100 zł miesięcznie przy wpłatach z harmonogramem. Maksymalna wartość składki ubezpieczeniowej wynosi 1 000 000 zł. Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. "Antidotum PRO" dostępne są na stronie www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Oprocentowanie

Obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy
w skali roku (oprocentowanie)
12 miesięcy1,00%
18 miesięcy1,00%

Pytania i odpowiedzi

Ile wynosi okres ubezpieczenia w przypadku Antidotum PRO?

Bank daje Ci możliwość wyboru okresu ubezpieczenia, zgodnie z Twoimi preferencjami możesz wybrać:

  • 12 miesięczny okres ubezpieczenia
  • 18 miesięczny okres ubezpieczenia

Obydwa okresy ubezpieczenia dają Ci możliwość wpłaty składki w wariancie jednorazowym lub z harmonogramem składek.

Jakie warunki muszę spełnić, aby skorzystać z Antidotum PRO?

Antidotum PRO to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie, dlatego aby do niego przystąpić musisz spełniać następujące warunki:

  • być posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych w Credit Agricole Bank Polska,
  • w dniu przystąpienia do ubezpieczenia musisz mieć ukończone 18 lat, a Twój wiek powiększony o okres ubezpieczenia (odpowiednio 12 lub 18 miesięcy) nie może przekroczyć 70 lat.
  • maksymalna składka Twojego ubezpieczenia nie może być wyższa niż 1 000 000 zł i niższa niż 1 000 zł (w przypadku składki jednorazowej)

Co się stanie w przypadku automatycznego zamknięcia Antidotum PRO i kiedy jest to możliwe?

Antidotum PRO zamyka się automatycznie gdy Twój wiek w dniu zakończenia ubezpieczenia powiększony o kolejny okres ubezpieczenia przekroczy 70 lat lub wartość Twojej składki przekroczy wartość maksymalną. Wówczas środki z ubezpieczenia są zwracane na Twoje nieoprocentowane konto w Credit Agricole Bank Polska.

Kiedy mogę zrezygnować z ubezpieczenia?

Możesz zrezygnować w każdym momencie, za wyjątkiem ostatniego dnia trwania ubezpieczenia (wtedy zgłoszenie wniosku o wypłatę nazywamy zgłoszeniem dożycia, a suma ubezpieczenia z tytułu dożycia jest inna niż w przypadku wypłaty z tytułu rezygnacji - patrz Warunki Ubezpieczenia). W momencie rezygnacji ubezpieczyciel wypłaci Ci środki oprocentowane według wskaźnika wystąpienia obowiązującego w dniu wystąpienia oraz publikowanego w aktualnie obowiązującej taryfie składek.

Dokumenty związane z Antidotum PRO

Jak założyć?

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku