PROGRAM RODZINA 800 PLUS - wniosek online

Jeśli składałeś już wniosek w programie Rodzina 500+ na bieżący okres i już otrzymujesz świadczenie, w styczniu 2024 r. nie musisz składać kolejnego wniosku w programie Rodzina 800+. Kwota świadczenia, które już dostajesz, zostanie automatycznie zaktualizowana i będzie wypłacona przez ZUS zgodnie z aktualnym programem rządowym Rodzina 800+.

Od 1 lutego 2024 r. w CA24 eBank przyjmujemy wnioski w programie Rodzina 800+ na okres 2024/2025

 • bieżący okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie w naszym serwisie CA24 eBank
 • możesz dostać świadczenie na każde dziecko do 18. roku życia
 • nie ma kryterium dochodowego
 • możesz dostać świadczenie, jeśli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym dziecka
 • jeśli jesteś rodzicem nowonarodzonych dzieci, masz trzy miesiące na złożenie wniosku, od dnia narodzin dziecka

Sprawdź oferty dla rodziny:

Program 800+ - ważne terminy w 2024 roku

Wypłata świadczenia zależy od miesiąca, w którym złożysz kompletny i prawidłowo uzupełniony wniosek. Jeżeli złożysz wniosek:

 • do 30 kwietnia 2024 r. - świadczenie otrzymasz najpóźniej do 30 czerwca 2024 r., czyli masz ciągłość w wypłacie świadczenia
 • od 1 maja do 31 maja 2024 r. - wypłatę świadczenia za czerwiec i lipiec dostaniesz do 31 lipca 2024 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2024 r. - wypłatę świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień dostaniesz do 31 sierpnia 2024 r.
 • po 31 czerwca 2024 r. - świadczenie będzie naliczane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Samą wypłatę świadczenia dostaniesz w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, np. jeśli złożysz wniosek w sierpniu to świadczenie będzie przyznane od sierpnia, a wypłatę dostaniesz najpóźniej do 31 października.

Wnioski na bieżący okres świadczeniowy przyjmujemy do 31 maja 2024 r. Dla dzieci urodzonych między 1 lutego, a 31 maja 2024 r. - rodzic lub opiekun prawny powinien złożyć zatem dwa wnioski - na bieżący i kolejny okres świadczeniowy.

Jak przebiega proces przyznania świadczenia 800+

 • WYSŁANIE WNIOSKU

  wypełnij i wyślij wniosek w serwisie CA24 eBank

  Zobacz jak to zrobić
 • POTWIERDZENIE ODBIORU

  dostaniesz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), na adres e-mail, podany we wniosku

 • ANALIZA WNIOSKU I DECYZJA

  ZUS rozpatrzy Twój wniosek i wyda decyzję w sprawie przyznania świadczenia

 • WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

  po przyznaniu świadczenia, ZUS przekaże Ci pieniądze na konto, podane we wniosku

Zobacz jak złożyć wniosek 800+ w CA24 eBank

Podczas składania wniosku pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. Możesz o nich przeczytać na naszej stronie internetowej w sekcji Bezpieczeństwo.
Przede wszystkim:

 • nie udostępniaj danych poufnych osobom trzecim
 • sprawdź, czy połączenie internetowe z bankiem jest bezpieczne (adres jest prawidłowy a połączenie bezpieczne)
 • sprawdź, certyfikaty wystawiane dla stron
 • nie otwieraj podejrzanych wiadomości, załączników i linków
 • nie podawaj żadnych danych do transakcji kartą lub do logowania się do bankowości elektronicznej, m.in. numeru karty płatniczej, kodu bezpieczeństwa, daty ważności karty, PIN-u karty, telekodu, czy numeru seryjnego lub wskazania tokena
 1. Masz możliwość złożenia wniosku o świadczenie Rodzina 800+ w szybki i wygodny sposób, w naszym serwisie CA24 eBank. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioski można składać wyłączne w formie elektronicznej.
 2. Wniosek, który złożysz w naszym serwisie możesz pobrać tylko od razu po jego wysłaniu - w ramach tej samej sesji logowania. Później musimy usunąć te informacje i Twój wniosek. Samo potwierdzenie wysłania wniosku będzie dostępne dla Ciebie w serwisie w sekcji Oferta i umowy > Inne sprawy.
 3. Nie sprawdzamy informacji ani załączników, które podajesz we wniosku.
 4. Po tym jak Twój wniosek trafia z naszego serwisu do ZUS, nie mamy o nim już żadnych informacji.
Zobacz wszystkie pytania

Reklamacje dotyczące wniosku o świadczenie Rodzina 800+ w zależności od ich przedmiotu możesz złożyć:

 1. u nas - w banku Credit Agricole, jeżeli dotyczą:
  • dostępu do naszego serwisu bankowości elektronicznej, w zakresie wypełniania i wysłania wniosku,
  • funkcji w ramach tego serwisu,
  • jakości w zakresie informacji o procesie składania wniosku.
 2. do ZUS-u, jeżeli dotyczą:
  • założeń programu "Rodzina 800+",
  • procesowania wniosku, poza serwisem banku,
  • braku informacji o rozpatrzeniu wniosku,
  • wysokości świadczenia,
  • terminów realizacji kolejnych etapów pracy z wnioskiem,
  • wypłaty świadczenia,
  • terminów wypłat świadczeń.

My - bank Credit Agricole przyjmujemy i rozpatrujemy reklamacje zgodnie z zasadami, które opisaliśmy na naszej stronie internetowej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia