Wybierz fundusz

 • Amundi Parasolowy FIO
 • Credit Agricole FIO

Wybierz subfundusz

 • Wszystkie
 • CA Lokacyjny
 • CA Stabilnego Wzrostu
 • CA Dynamiczny Polski
 • CA Akcyjny
 • CA Akcji Nowej Europy

Wybierz typ

 • wykres
 • tabela

Wszystkie fundusze

Opis CA Lokacyjny CA Stabilnego Wzrostu CA Dynamiczny Polski CA Akcyjny CA Akcji Nowej Europy
Bieżąca Wart. jedn. (2017-02-20) 129.18 zł 236.81 zł 181.60 zł 122.81 zł 90.06 zł
Zmiana dzienna -0.02 % +0.05 % +0.13 % +0.19 % +0.35 %
Zmiana 3-mies. +0.43 % +5.21 % +11.07 % +19.45 % +11.36 %
Zmiana 6-mies. +0.22 % +2.28 % +9.96 % +20.45 % +14.92 %
Zmiana roczna +0.51 % +6.94 % +16.66 % +30.77 % +21.88 %
Zmiana 18-mies. +0.65 % +2.98 % +7.92 % +14.43 % +11.96 %
Zmiana 2-letnia +0.66 % +3.86 % +8.01 % +20.58 % +0.63 %
Zmiana 3-letnia +2.42 % +11.45 % +11.97 % +20.52 % +4.14 %
Zobacz tabelę

Terminy wyceny jednostek uczestnictwa

Jednostki wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wycena Jednostek Uczestnictwa publikowana jest na stronie internetowej www.credit-agricole.pl najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu którego dotyczy wycena, do godz. 21:00, wycena publikowana jest także w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Jak można poznać wartość swojej inwestycji?

Wartość swojej inwestycji możesz sprawdzić w każdej chwili. Najprostszy sposób to pomnożenie liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa przez aktualną cenę Jednostki.

wartość inwestycji liczba jednostek uczestnictwa aktualna wycena jednostki uczestnictwa

Fundusze Inwestycyjne

O liczbie posiadanych jednostek dowiesz się z ostatniego Potwierdzenia lub, jeśli zawarłeś Umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem telefonu, pod numerem telefonu 801 35 85 27 (koszt wg stawki operatora) lub 22 588 18 62 (z telefonów komórkowych).

Informację o wartości jednostki uczestnictwa znajdziesz:

 • na tej stronie
 • pod numerem serwisu telefonicznego 801 33 00 00*
 • pod numerem telefonu 801 35 85 27*
 • w największych polskich dziennikach

*koszt wg stawki operatora

Formularz subskrypcji
© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu