Wybierz fundusz

 • Amundi Parasolowy FIO
 • Credit Agricole FIO

Wybierz subfundusz

 • Wszystkie
 • CA Dłużny Krótkoterminowy
 • CA Stabilnego Wzrostu
 • CA Dynamiczny Polski
 • CA Akcyjny
 • CA Akcji Nowej Europy

Wybierz typ

 • wykres
 • tabela

Wszystkie fundusze

Opis CA Dłużny Krótkoterminowy CA Stabilnego Wzrostu CA Dynamiczny Polski CA Akcyjny CA Akcji Nowej Europy
Bieżąca Wart. jedn. (2020-03-26) 133.31 zł 241.32 zł 163.09 zł 97.69 zł 71.53 zł
Zmiana dzienna +0.01 % +0.98 % +1.75 % +2.69 % +1.78 %
Zmiana 3-mies. -0.51 % -6.71 % -16.08 % -25.24 % -23.32 %
Zmiana 6-mies. -0.05 % -6.20 % -15.22 % -23.82 % -20.11 %
Zmiana roczna +1.07 % -5.46 % -15.90 % -26.18 % -18.90 %
Zmiana 18-mies. +1.15 % -3.74 % -14.75 % -25.35 % -16.74 %
Zmiana 2-letnia +1.18 % -4.94 % -16.59 % -28.08 % -28.56 %
Zmiana 3-letnia +3.08 % +0.27 % -11.48 % -22.05 % -21.19 %
Maksymalna cena zbycia (2020-03-26) 136.03 zł 247.51 zł 167.27 zł 100.19 zł 73.36 zł
Minimalna cena odkupienia (2020-03-26) 129.98 zł 235.29 zł 159.01 zł 95.25 zł 69.74 zł
Zobacz tabelę

Terminy wyceny jednostek uczestnictwa

Jednostki wyceniane są w każdym dniu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wycena Jednostek Uczestnictwa publikowana jest na stronie internetowej www.credit-agricole.pl najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu którego dotyczy wycena, do godz. 21:00, wycena publikowana jest także w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.
Jak można poznać wartość swojej inwestycji?

Wartość swojej inwestycji możesz sprawdzić w każdej chwili. Najprostszy sposób to pomnożenie liczby posiadanych Jednostek Uczestnictwa przez aktualną cenę Jednostki.

wartość inwestycjiliczba jednostek uczestnictwaaktualna wycena jednostki uczestnictwa

Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa powiększoną o najwyższą stawkę opłaty dystrybucyjnej. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej. Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:

CZmaks = WJU / (1 - SODmaks)

COmin = WJU x (1 - SOMmaks)

CZmaks - maksymalna cena zbycia
COmin - minimalna cena odkupienia
WJU - wartość jednostki uczestnictwa
SODmaks - maksymalna stawka opłaty dystrybucyjnej
SOMmaks - maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej
Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.

Faktyczne stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych określa Tabela Opłat.

Fundusze Inwestycyjne

O liczbie posiadanych jednostek dowiesz się z ostatniego Potwierdzenia lub, jeśli zawarłeś Umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego, z serwisu internetowego CA24.

Informację o wartości jednostki uczestnictwa znajdziesz:

 • na tej stronie
 • pod numerem serwisu telefonicznego 19 019*
 • pod numerem telefonu 801 39 37 50 oraz 22 588 18 61*
 • w największych polskich dziennikach

*koszt wg stawki operatora

Formularz subskrypcji

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku