Obsługa operacji gotówkowych oraz Cash Management banku Credit Agricole otrzymały godło "Teraz Polska", nagrodę przyznawaną najlepszym produktom i usługom, które wyróżniają się na rynku i mogą być wzorem dla innych. Uroczysta Gala "Teraz Polska" odbyła się 9 czerwca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie.

"Teraz Polska" to najsilniejsza marka wśród krajowych znaków jakości. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych produktów i usług, które dzięki walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku i mogą być wzorem dla innych. Przez ostatnie dwadzieścia lat doceniono niemalże 500 laureatów, którzy mogą posługiwać się biało-czerwonym emblematem.

Bank Credit Agricole został nagrodzony w XXIV edycji konkursu "Teraz Polska" w kategorii najlepszych usług za obsługę operacji gotówkowych oraz Cash Management dla klientów korporacyjnych.

"Cash Management" dla klientów korporacyjnych to szereg produktów i usług wspierających procesy organizacji, realizacji płatności zarówno krajowych jak i międzynarodowych oraz należności i zobowiązań firmy. To również narzędzia wykorzystywane do optymalizacji zarządzania środkami finansowymi oraz poprawiające płynność, umożliwiające klientom lepszą kontrolę i monitoring spływających płatności, minimalizując ryzyka operacyjne i handlowe, a przede wszystkim ograniczające koszty związane z bieżącą działalnością, dzięki automatyzacji procesów księgowych.

Jednym z produktów "Cash Management" jest obsługa obrotu gotówkowego polegająca na realizacji wpłat i wypłat gotówkowych w formie otwartej lub zamkniętej. W ramach tej usługi klient korporacyjny może m.in. upoważnić dowolną osobę do odebrania środków w placówce banku. Upoważnienia do wypłat awizowanych i wypłat na upoważnienie składane poprzez bankowość elektroniczną działają on-line, mogą zostać złożone już na kilka sekund przed ich realizacją jako jednorazowe lub wielokrotne, możliwe do zrealizowania w terminie ważności. Taka funkcjonalność produktu cieszy się popularnością wśród klientów, podobnie jak usługa odbierania wpłat zamkniętych. Klienci mogą indywidualnie ustalić dni i godziny odbierania pakietów gotówki z miejsc utargu. Środki odebrane od klienta w godzinach wieczornych są dostępne na jego rachunku najpóźniej następnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych. Taka funkcjonalność umożliwia lepsze zarządzanie płynnością finansową w organizacji.


Laureaci XXIV edycji konkursu "Teraz Polska"
Rozdanie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali "Teraz Polska" w Teatrze Wielkim w Warszawie, 9 czerwca 2014 r.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku