24 marca w Warszawie odbyła się 10. edycja Country Risk Conference pt. "Czy eksport ma szansę pomóc polskiej gospodarce? Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlowych w obliczu zawirowań na rynkach światowych". Wśród prelegentów znaleźli się ekonomiści i analitycy, specjaliści z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz z organizacji rządowych i gospodarczych, a także przedsiębiorcy-praktycy.

Konferencja zgromadziła menadżerów odpowiedzialnych za rozwój biznesu. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Ilona Antoniszyn-Klik – wiceminister gospodarki, podsekretarz stanu; Grzegorz Sielewicz – główny ekonomista COFACE w Regionie Europy Centralnej; Olgierd Meysztowicz – prezes Grupy Polindus Laktopol, Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole, członek Rady Gospodarczej przy Premierze. Konferencję prowadził Robert Stanilewicz, dziennikarz TVN24 Biznes i Świat, gospodarz programów ekonomicznych.

Dyskusja toczyła się wokół wyzwań, jakich dostarcza dzisiejsza rzeczywistość makroekonomiczna. Zaproszeni eksperci próbowali odpowiedzieć na aktualne pytania przedsiębiorców: jak zawirowania na rynkach walutowych i przewidywane osłabienie euro mogą wpłynąć na polski eksport? Czy ryzyko w transakcjach handlowych dotyczy wyłącznie rynków zagranicznych? Jak nim zarządzać?

Partnerem konferencji był bank Credit Agricole. Bank od lat pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, w szczególności tych dotyczących międzynarodowej ekspansji, poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu. Wspiera klientów korporacyjnych w finansowaniu handlu, proponując rozwiązania minimalizujące ryzyka międzynarodowej wymiany handlowej i zapewniające płynność rozliczeń z tytułu kontraktów międzynarodowych. Oferta Banku obejmuje również produkty optymalizujące przepływy pieniężne z tytułu realizacji kontraktów zawartych z zagranicznym kontrahentami.

Country Risk Conference odbyła się w Polsce już po raz 10. Organizatorem wydarzenia jest COFACE, zajmujący się od 69 lat oceną ryzyka krajów, ubezpieczeniem należności, faktoringiem, informacją gospodarczą i windykacją.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku