Ochrona spłaty zadłużenia dopasowana do potrzeb - Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody

Ochrona spłaty zadłużenia dopasowana do potrzeb

Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody to dobrowolne ubezpieczenia indywidualne dedykowane posiadaczom rachunków kart kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Wybierając ochronę ubezpieczeniową, zyskujesz pewność, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, Twoje zobowiązania zostaną terminowo uregulowane.

Pakiet Podstawowy - ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich - Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody

Pakiet Podstawowy - ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich

Dzięki temu ubezpieczeniu masz pewność, że Twoi bliscy są zabezpieczeni finansowo na wypadek trudnych sytuacji, jakimi są śmierć lub całkowite inwalidztwo powodujące niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Pakiet Twoje Dochody - bezpieczeństwo na wypadek kłopotów finansowych - Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody

Pakiet Twoje Dochody - bezpieczeństwo na wypadek kłopotów finansowych

Obawiasz się utraty pracy? Boisz się, że choroba może pogorszyć Twoją sytuację materialną? Pakiet Twoje Dochody zapewnia terminową spłatę zadłużenia na karcie kredytowej, w razie utraty stałego źródła dochodów, czasowej niezdolności do pracy oraz diagnozy poważnego zachorowania, w tym m.in. nowotworu złośliwego lub zawału serca.

Wygodne rozwiązanie dla Ciebie - Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody

Wygodne rozwiązanie dla Ciebie

Składka ubezpieczeniowa jest wliczana w saldo zadłużenia, dzięki czemu nie musisz się martwić o dokonywanie dodatkowych płatności. Wysokość składki zależy od wykorzystanego limitu na karcie na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego oraz procentowej wartości stawki za ubezpieczenie.

Wszechstronne bezpieczeństwo za mniej niż myślisz

Ochrona Twojego życia, zdrowia jak i dochodu może kosztować mniej niż się spodziewasz. W zależności od posiadanej karty kredytowej, za Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody możesz zapłacić już od 0,60% salda zadłużenia na karcie w dniu wystawienia wyciągu.

Szeroka ochrona przy minimum formalności

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę lub prowadzące działalność gospodarczą, jak i emerytów i rencistów. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie wymaga dodatkowych ankiet i badań medycznych.

Szczegóły

Informacje prawne

  1. Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
  2. Ubezpieczyciel: CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac
  3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  4. Ubezpieczający/Ubezpieczony: posiadacz karty kredytowej Standard, Silver lub Gold w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wysokość składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia określa Tabela Składek .

Zakres i sumy ubezpieczenia

Pakiet Podstawowy
ZakresSuma ubezpieczenia
Śmierć
Trwała i całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji
Spłata zadłużenia na karcie
Pakiet Twoje Dochody
ZakresSuma ubezpieczenia
Utrata stałego źródła dochodów
Czasowa niezdolność do pracy
Poważne zachorowanie
Spłata zadłużenia na karcie, nawet 12 miesięcznych spłat

1 Katalog poważnych zachorowań obejmuje: chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca, utratę wzroku, stwardnienie rozsiane, transplantację organu w rozumieniu OWU.

Opłaty i dokumenty

Pakiet ubezpieczeniowyWysokość składki ubezpieczeniowej 2
Visa/MC GoldVisa/MC SilverVisa Standard
Pakiet Podstawowy0,20%0,25%0,25%
Pakiet Twoje Dochody0,40%0,55%0,65%

2 Składka pobierana miesięcznie, liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego (wykazanego na wyciągu) a kwotą składki ubezpieczeniowej z bieżącego okresu.

Jak zgłosić roszczenie?

Złóż w najbliższej placówce Credit Agricole Bank Polska S.A. formularz zgłoszenia roszczenia (znajdziesz go poniżej lub otrzymasz dokument u Doradcy) oraz zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku śmierci posiadacza karty kredytowej, dokumenty składa osoba uprawniona.

Zakup ubezpieczenia

Stopka redakcyjna

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku