Ubezpieczenia do karty kredytowejPakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody

Ubezpieczenie do karty kredytowej to finansowe zabezpieczenie Ciebie i Twoich bliskich w sytuacjach losowych, które mogą wpłynąć na możliwość spłaty Twojego zadłużenia. Z ubezpieczenia możesz skorzystać w dowolnym momencie. Możesz je dokupić od razu, gdy decydujesz się na kartę lub możesz dokupić je później - jak Ci wygodnie.

  • bez dodatkowych ankiet i badań medycznych
  • wysokość składki zależy od wykorzystanego limitu
  • składka jest doliczona do salda zadłużenia

Warianty ubezpieczenia

Pakiet podstawowy

Pełna spłata zadłużenia na karcie w przypadku śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej lub w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pakiet Twoje Dochody

12 miesięczna spłata zadłużenia w przypadku utraty stałego źródła dochodów, czasowej niezdolności do pracy lub diagnozy poważnego zachorowania.

Zakres ubezpieczeniaPakiet PodstawowyPakiet Twoje Dochody

Śmierć

 

Trwała niezdolność do pracy

 

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

 

Poważne zachorowanie
Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca, utratę wzroku, stwardnienie rozsiane, transplantację organu

 

Utrata stałego źródła dochodów

 

Czasowa niezdolność do pracy

 

Myślisz o bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny?

Sprawdź dodatkową ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie na życie

Zabezpieczy finansową przyszłość Twoich bliskich, w razie Twojej śmierci

Poważne zachorowanie

Wsparcie w przypadku zdiagnozowania jednej z dziesięciu poważnych chorób

Hospitalizacja

Dodatkowy zastrzyk pieniędzy na wypadek pobytu w szpitalu

Zobacz więcej
Informacje prawne
  1. Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
  2. Ubezpieczyciel: CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac
  3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  4. Ubezpieczający/Ubezpieczony: posiadacz karty kredytowej Standard, Silver lub Gold w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.. Wysokość składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia określa Tabela Składek.

Opłaty i dokumenty
Pakiet ubezpieczeniowyWysokość składki ubezpieczeniowej
Visa/MC GoldVisa/MC SilverVisa Standard
Pakiet Podstawowy0,20%0,25%0,25%
Pakiet Twoje Dochody0,40%0,55%0,65%

Składka pobierana miesięcznie, liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego (wykazanego na wyciągu) a kwotą składki ubezpieczeniowej z bieżącego okresu.

Jak zgłosić roszczenie?

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia