Bankowe Papiery Wartościowe

BPW serii CABPB36M201907

W dniu 20 lipca 2016 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Bankowe Papiery Wartościowe serii CABPB36M201907, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 20 lipca 2019 r. Bankowe Papiery Wartościowe serii CABPB36M201907 nie są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe BPW serii CABPB36M201907
ObligacjeObligacje serii CABPO36M201610

W dniu 30 października 2013 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii CABPO36M201610, o łącznej wartości nominalnej 250.000.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 31 października 2016 r. Obligacje serii CABPO36M201610 są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe Obligacji serii CABPO36M201610

Obligacje serii CABPO36M201703

W dniu 21 marca 2014 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii CABPO36M201703, o łącznej wartości nominalnej 300.000.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 21 marca 2017 r. Obligacje serii CABPO36M201703 są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe Obligacji serii CABPO36M201703

Obligacje serii CABPO36M201709

W dniu 22 września 2014 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii CABPO36M201709, o łącznej wartości nominalnej 184.800.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 22 września 2017 r. Obligacje serii CABPO36M201709 są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe Obligacji serii CABPO36M201709

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu