Informacja dla posiadaczy obligacji Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

Bankowe Papiery Wartościowe

BPW serii CABPB36M201907

W dniu 20 lipca 2016 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Bankowe Papiery Wartościowe serii CABPB36M201907, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 22 lipca 2019 r. Bankowe Papiery Wartościowe serii CABPB36M201907 nie są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe BPW serii CABPB36M201907

Obligacje

   
Obligacje serii CABPO36M201610

W dniu 30 października 2013 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii CABPO36M201610, o łącznej wartości nominalnej 250.000.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 31 października 2016 r. Obligacje serii CABPO36M201610 są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe Obligacji serii CABPO36M201610

Obligacje serii CABPO36M201703

W dniu 21 marca 2014 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii CABPO36M201703, o łącznej wartości nominalnej 300.000.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 21 marca 2017 r. Obligacje serii CABPO36M201703 są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe Obligacji serii CABPO36M201703

Obligacje serii CABPO36M201709

W dniu 22 września 2014 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii CABPO36M201709, o łącznej wartości nominalnej 184.800.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 22 września 2017 r. Obligacje serii CABPO36M201709 są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe Obligacji serii CABPO36M201709

Obligacje serii CABPO36M202009

W dniu 22 września 2017 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii CABPO36M202009, o łącznej wartości nominalnej 100 000 000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 22 września 2020 r. Obligacje serii CABPO36M202009 są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe Obligacji serii CABPO36M202009

Obligacje serii CABP036M202205

W dniu 31 maja 2019 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wyemitował w ramach Programu Obligacje serii CABPO36M202205, o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN. Okres inwestycji wynosi 3 lata. Data wykupu przypada na dzień 31 maja 2022 r. Obligacje serii CABPO36M202205 są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Poniżej zamieszczone są warunki emisji oraz tabele odsetkowe.

Tabele odsetkowe Obligacji serii CABP036M202205

Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdania finansowe Credit Agricole Bank Polska S.A dostępne są na stronie banku.

W celu otrzymania informacji na temat kwartalnych wyników finansowych Credit Agricole Bank Polska S.A. prosimy posiadaczy obligacji Credit Agricole Bank Polska S.A. o kontakt na adres e-mail [email protected]

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia