Parkiet wybrał najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zostało nim BZ WBK AIB TFI. Aż sześć zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI podmiotów znalazło się na podium w rankingach najbardziej zyskownych w 2006 roku funduszy, w tym fundusze LUKAS Banku Dynamiczny Polski i Stabilnego Wzrostu. Parkiet wybrał też najbardziej skutecznych zarządzających TFI. Wśród wyróżnionych znalazł się Błażej Bogdziewicz, zarządzający funduszami LUKAS Banku.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku