Zmiany w ofercie lokaty na nowe pieniądze

Obniżamy oprocentowanie lokaty na nowe pieniądze zakładanej na 90 dni z 5 proc. do 4,75 proc. Zmienia się również data wyliczania nowych pieniędzy. Od dziś nowe pieniądze to nadwyżka pieniędzy na koncie klienta w dniu założenia lokaty ponad to, co było na koncie 14.01.2024 r.

Oprocentowanie lokaty na 180 dni i rok pozostaje bez zmian, i wynosi odpowiednio 4,5 proc. i 4 proc.

Limit lokat zakładanych na dany okres wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje o pełnej ofercie lokat na nowe pieniądze przedstawiamy w Tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia