Wolontariusze Credit Agricole działają w całej Polsce

W Credit Agricole wierzymy, że wspólnymi siłami możemy osiągać niezwykłe rzeczy i sprawiać by świat stawł się lepszy. Dlatego stale rozwijamy działalność dobroczynną, w którą angażują się pracownicy z Wrocławia, Warszawy i placówek bankowych w całej Polsce. W 2023 r. nasi pracownicy poświęcili na wolontariat łącznie blisko 200 dni pracy.

Bierzemy udział w akcjach organizowanych zarówno przez prężną sieć wolontariacką, ale również samodzielnie inicjujemy projekty pomocowe w swoim lokalnym otoczeniu. Każdy pracownik na wolontariat może przeznaczyć do pięciu dni w ciągu roku w ramach pełnopłatnych dni wolnych.

W ramach sieci wolontariackiej nasi pracownicy wspierali m.in. Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz dziecięcy oddział psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Pomoc trafiła także do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Bajkowy Dworek w Warszawie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w domu dziecka w Jaworze.

Nasi wolontariusze zorganizowali m.in. kiermasz charytatywny, z którego cały dochód został przeznaczony na wyposażenie sali sensorycznej, zbierali pomoce naukowe, książki, gry i zabawki dla dzieci i młodzieży oraz wykonywali prace porządkowe i aranżacyjne pomieszczeń.

Zorganizowaliśmy dwie zbiórki krwi (we Wrocławiu i w Warszawie), podczas których blisko 100 osób oddało 27 litrów krwi. W ramach inicjatyw indywidualnych wspieraliśmy różne instytucje pomagające dzieciom i dorosłym, opiekowaliśmy się zwierzętami i pomagaliśmy w pracy sklepów charytatywnych.

Do pomagania i działalności społecznej zachęca nie tylko swoich pracowników, ale również klientów. W ramach ogólnopolskiej kampanii #mniejplastiku zwracamy uwagę na szkodliwość plastikowych śmieci i konieczność ograniczenia ich ilości w środowisku.

W 2023 r. nasi pracownicy wraz z wolontariuszami z całej Polski wzięli udział w akcjach sprzątania brzegów dwóch największych rzek w Polsce: Wisły i Odry. Ponad 30 tys. wolontariuszy zebrało łącznie blisko 300 ton śmieci.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akcji Czysta Odra (26 kwietnia - 5 maja) oraz Akcji Czysta Wisła (30 sierpnia - 8 września). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.mniejplastiku.pl.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia