Credit Agricole w czołówce „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”

Bank Credit Agricole zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej „Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie”. Zajął również pierwsze miejsce w obszarze „G” i tym samym znalazł się wśród liderów, dla których czynniki ESG są podstawą działalności.

„Dziennik Gazeta Prawna” opublikował „Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie”, czyli nową odsłonę Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który od wielu lat jest cenionym na rynku barometrem dojrzałości odpowiedzialnego zarządzania. Bank Credit Agricole zdobył 91 na 100 możliwych do zdobycia punktów i zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, a także czwarte miejsce w sektorze bankowym oraz 1. miejsce w obszarze „G”, czyli ładu korporacyjnego.

„Ranking ESG” to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych rankingów, które oceniają spółki działające w Polsce pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania. Podstawą zestawienia jest ankieta, którą co roku opracowuje prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, niezależny redaktor i analityk. Z roku na rok zawartość ankiety jest zmieniana – adekwatnie do stanu rynku i oczekiwań interesariuszy. W przygotowanie ankiety włączono specjalnie powołaną Radę Naukową Rankingu ESG, w skład której weszli eksperci Akademii Leona Koźmińskiego i jej partnerów Climate Leadership UNEP/GRID i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tym roku poziom trudności ankiety będącej podstawą do stworzenia rankingu był bardzo wysoki, a pytania dotyczyły wszystkich obszarów związanych z raportowaniem ESG. W ankiecie znalazło się aż 70 pytań o zróżnicowanym charakterze w jedenastu sekcjach. Ankieta nawiązuje bezpośrednio do najnowszych wytycznych raportowania w ramach Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które już obowiązują wybrane podmioty działające na polskim rynku, a w perspektywie dwóch lat obejmą trzy tysiące największych spółek.

- Tegoroczna edycja „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie" była naprawdę wymagająca, co pokazuje małe różnice punktowe wśród firm w pierwszej dziesiątce czy chociażby stosunek liczby zakwalifikowanych firm do wszystkich chętnych. Dlatego pozycja Credit Agricole cieszy nas podwójnie. Proces wypełniania ankiety pozwolił nam przyjrzeć się, w jakich obszarach spełniamy oczekiwania, a które wciąż wymagają pracy, by podnosić jakość odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z czynnikami ESG. Konieczność spełnienia kryteriów związanych z nowymi regulacjami i wytycznymi oznacza, że utrzymanie obecnego poziomu będzie wymagało ciągłego doskonalenia i adaptacji do nowych wytycznych. Czujemy się jednak zmotywowani do tego, żeby jak najlepiej przygotować się na tę transformację i wspierać w niej naszych interesariuszy. – tłumaczy Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego. Partnerami „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” są zaś Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz „Dziennik Gazeta Prawna”. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia