Credit Agricole podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Pod hasłem TrendsTalks odbyła się tegoroczna edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu, największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu, handlowemu i HoReCa w Polsce. W Warszawie eksperci i praktycy dyskutowali o aktualnych wyzwaniach i trendach w branży. Bank Credit Agricole był sponsorem głównym wydarzenia.

Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu uczestnicy rozmawiali o skalowaniu biznesów w obliczu zachodzących zmian ekonomicznych, technologicznych i społecznych. Eksperci skoncentrowali się na dyskusji o scenariuszach przyszłości związanych z wpływem sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych czy regulacji prawnych. Tematem debat i wystąpień były również kwestie ESG, automatyzacja czy oczekiwania konsumentów w perspektywie 2030.

Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, zarysował optymistyczny scenariusz na przyszły rok dla branży rolno-spożywczej na rynku krajowym.

- Popyt konsumpcyjny krajowy już teraz kształtuje się nieźle, głównie ze względu na szybki spadek inflacji, a także wyższe tempo wzrostu płac nominalnych wobec tempa wzrostu cen. Ten trend utrzyma się w najbliższych kwartałach i będzie wspierać konsumpcję, która wzrośnie w przyszłym roku według naszych prognoz o ok. 3 proc. wobec w zasadzie stagnacji w tym roku. Z punktu widzenia eksporterów w branży rolno-spożywczej te perspektywy będą się również poprawiać. Jednak ta poprawa jest mniej wyraźna niż w przypadku tych, którzy adresują swoją sprzedaż głównie na rynek krajowy - powiedział Jakub Borowski w rozmowie otwierającej Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Z kolei w dyskusji o tym, co napędza, a co stopuje polski biznes spożywczy Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu naszego banku zwrócił uwagę na dwa istotne ograniczenia w rozwoju branży.

- Obserwuję dobre nastroje. Ja jednak reprezentuję bank, a więc patrzymy na ryzyka. Jednym z ograniczeń jest malejąca podaż pracy. Są szacunki, że w Polsce będzie brakowało kilka milionów pracowników w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Napływ obywateli Ukrainy się wyczerpał. Skąd brać ludzi do pracy? - pytał Piotr Kwiatkowski.

Piotr Kwiatkowski zwrócił uwagę również na inny istotny czynnik ograniczający rozwój branży.

- Mamy dwa światy. Przetwórstwo, które bardzo dobrze się rozwinęło - to świat dużych firm. Mamy też drugi świat - polskie rolnictwo, czyli działalność rolniczą indywidualną. Trudno tutaj znaleźć pozytywne sygnały. To działalność nieefektywna. Zasadniczym powodem jest duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Ok. 53 proc. polskich gospodarstw ma poniżej 5 ha. Przy takim areale nie ma możliwości podnoszenia jakości czy efektywności. Na pewno to duże zagrożenie, szczególnie w obliczu prawdopodobnej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Tanią produkcją surowca nie będziemy w stanie konkurować. I pytanie, jak o ten segment powalczyć - powiedział Piotr Kwiatkowski.

Podczas Forum nie zabrakło również perspektywy ekonomistów, którzy na bieżąco analizują trendy w branży spożywczej. Jak powiedział Jakub Olipra, starszy ekonomista naszego banku szczególnie w obszarze działalności eksportowej muszą nastąpić zmiany.

- W branży rolno-spożywczej trzeba budować wartość dodaną, niezależnie od tego, w jakim tempie będzie przebiegała integracja Ukrainy z Unią Europejską, niezależnie od tego, jak długo będziemy konkurencyjni cenowo. Kierunek jest jednoznaczny w każdym scenariuszu - wiemy, że status quo jest nie do utrzymania i musimy stawiać na wyższą wartość dodaną, na budowę marek. Nie możemy bazować jedynie na sprzedaży surowców, które ktoś przetwarza lub przepakowuje. Musimy szukać wyróżników, ponieważ proste przewagi się powoli wyczerpują i potrzebny jest nowy model produkcji - podsumował debatę ekspertów Jakub Olipra.

Podczas Forum poznaliśmy również zwycięzców nagród przyznawanych przez redakcje serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl. Jurorzy wyłonili laureatów Food & Retail Awards, przyznawanych firmom wspierających przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz konkursu Dobry Produkt, w którym nagradzane są produkty spożywcze wyróżnione ze względu na jakość, innowacyjność czy też tradycyjną i regionalną recepturę przeznaczone na rynek detaliczny i HoReCa.

- Obrady jury konkursu Dobry Produkt to okazja, żeby poznać co najlepsze i najbardziej innowacyjne na polskim rynku produktów spożywczych. Z podziwem patrzę na przedsiębiorców, którzy w tak dynamicznym otoczeniu kontynuują swój rozwój nastawiony na podwyższenie jakości produktów, wprowadzenie nowych, spełniających oczekiwania klientów, przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne - powiedziała Agata Jakóbczyk-Zielińska, dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych Credit Agricole, zasiadająca w jury konkursu Dobry Produkt.

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia