Credit Agricole dba o równość zawodową i społeczną osób LGBT+

85 punktów na 100 możliwych zdobył bank Credit Agricole i uplasował się w czołówce rankingu instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+, który jest częścią projektu „Cashless dla Równości”. Dobry wynik banku potwierdza jego zaangażowanie w tworzenie inkluzywnego środowiska pracy.

Ranking „Cashless dla Równości” ocenia instytucje finansowe pod kątem ich zaangażowania w tworzenie otwartego i przyjaznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. W rankingu uwzględniane są różne aspekty związane z równością zawodową i społeczną osób LGBT+.

Credit Agricole osiągnął bardzo dobre noty i zdobył 85 punktów na 100 możliwych. - Ten wynik potwierdza nasze zaangażowanie w promowanie równości zawodowej i społecznej osób LGBT+ oraz wysiłki w tworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym każdy może być sobą. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona i osiągamy postępy w tym istotnym obszarze. W banku przywiązujemy ogromną wagę do niedyskryminacji, poszanowania praw i równego traktowania. Wierzymy, że to kolejny krok w realizacji naszej strategii w filarach Human-centric i Social - mówi Anna Podlewska, dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR.

- Tworzymy bank otwarty dla wszystkich oraz angażujące środowisko pracy, w którego centrum stawiamy ludzi i ich różnorodne potrzeby. Od kilku lat jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności, realizujemy Politykę różnorodności i Politykę antymobbingową. Stale rozwijamy naszą sieć pracowniczą LGBT+, w której uczestniczą pracownicy z różnych obszarów działania, z całej Polski. Dbamy również o edukację i promocję dobrych praktyk na rzecz inkluzywnego środowiska pracy. Udział w rankingu Cashless pozwala nam nie tylko zweryfikować stopień inkluzywności w banku, ale stanowi cenną wskazówkę, jak budować kulturę otwartości na różnorodność - dodaje Anna Podlewska.

Ranking Cashless dla Równości przygotowywany jest od 2021 r. przez Cashless.pl oraz partnerów głównych: Visa, Mastercard, a także partnera merytorycznego: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednym z ocenianych aspektów związanych z równością zawodową i społeczną osób LGBT+ jest możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń zdrowotnych, ubezpieczeniowych i socjalnych przez osoby partnerskie tej samej płci. Brane pod uwagę są również dobre praktyki w zakresie szkoleń wewnętrznych, działanie grup pracowniczych LGBT+, działania marketingowe oraz współprace z organizacjami LGBT+. Za wszystkie odpowiedzi umieszczone w ankiecie przygotowanej przez Cashless można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktami nagradzane są działania firm, które dotyczą lokalnych struktur organizacyjnych. Oprócz punktów dodatnich, istnieją również punkty ujemne. Aż 25 punktów odbierane jest pracodawcom, którzy publicznie wypowiadają się przeciwko osobom LGBT+ oraz firmom, których znaczący akcjonariusze i udziałowcy wspierają działania dyskryminacyjne społeczności LGBT+.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia