Zmiany w zakresie oprocentowania na Rachunku Oszczędzam od 19 lipca 2022 r.

Co się zmieni

 1. Wysokość marży, od której zależy oprocentowanie na Rachunku Oszczędzam

  Rachunek Oszczędzam w złotych, który prowadzimy w ramach kont osobistych, kont dla Rolników Indywidualnych oraz kont dla klientów instytucjonalnych, jest oprocentowany zmienną stopą procentową. Jej wysokość zależy od stopy bazowej (czyli stopy referencyjnej WIBOR dla okresu jednego miesiąca - WIBOR 1M) i marży.

  19 lipca zmienimy wysokość marży:

  • dla kont dla osób fizycznych i kont dla Rolników Indywidualnych o 3 punkty procentowe, z obecnej - 1,50% (minus 1,50%) na - 4,5% (minus 4,5%).
  • dla kont dla klientów instytucjonalnych o 3,1 punktu procentowego, z obecnej - 1,60% (minus 1,60%) na - 4,7% (minus 4,7%).

  Zmiana marży wynika ze znacznego wzrostu stopy referencyjnej WIBOR 1M. W ostatnim półroczu, od 25 października 2021 roku do 25 kwietnia 2022 roku, stopa referencyjna WIBOR 1M wzrosła o 4,40 punktu procentowego.

 2. Wartość, o którą podwyższamy oprocentowanie na Rachunku Oszczędzam w ofercie specjalnej „Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują”

  Od 19 lipca do 31 grudnia 2022 roku zwiększymy oprocentowanie na Rachunku Oszczędzam w ofercie specjalnej „Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują” - będzie ono wyższe o 0,5 punktu procentowego w stosunku do oferty standardowej.

Klienci otrzymają korespondencję z informację o zmianie oprocentowania Rachunku Oszczędzam.

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia