Wniosek Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy w CA24 eBank

W serwisie CA24 eBank udostępniliśmy specjalny wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na dzieci, które są obywatelami Ukrainy i po 23 lutego 2022 roku przybyły z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Możesz złożyć ten wniosek w CA24 eBank, jeżeli jesteś:

  • obywatelem/obywatelką Ukrainy albo małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy i przybyłeś/przybyłaś z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelem/obywatelką Ukrainy albo małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy i zamieszkałeś/zamieszkałaś w Polsce przed 24 lutego 2022 roku, ale dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi,
  • obywatelem/obywatelką innego państwa (np. Polski) i na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy, i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi,
  • masz nr PESEL i dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie również ma numer PESEL,
  • mieszkasz na terenie Polski

Jeśli chcesz złożyć wniosek w naszym serwisie CA24 eBank, zaloguj się do swojego konta i wybierz: Oferta i umowy » Wnioski » 500+ dla obywateli Ukrainy.

Wniosek przygotowaliśmy w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia