Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla rolników z prowizją 0 proc.

Do końca 2022 roku można skorzystać z wyjątkowej oferty kredytowej, którą przygotował bank Credit Agricole. Rolnicy, którzy zdecydują się na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, mogą liczyć na preferencyjne warunki: 0 proc prowizji za udzielenie kredytu oraz marża obniżona do 4 proc.

Wszystkim klientom, którzy skorzystają z oferty kredytowej Credit Agricole, bank przy współpracy z Funduszem Gwarancji Rolnych i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ramach unijnego programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” udzieli kredytów ze wsparciem w postaci dopłaty 5 proc. do oprocentowania.

- W praktyce oznacza to, że klient który skorzysta z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym jest zobowiązany do poniesienia kosztów stopy bazowej opartej na WIBOR1M oraz marży obniżonej do 4 proc. Dzięki naszej unikalnej ofercie, otrzyma również zwrot 5 proc. łącznej sumy tych odsetek, a prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 proc. - wyjaśnia Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i Wsparcia Sprzedaży MŚP i Agrobiznesu.

W ofercie Banku Credit Agricole RRSO kredytu obrotowego z okresowym wsparciem w wysokości 5 proc. wynosi 6,63 proc. Warunki na jakich udzielany jest kredyt są niezmienne, niezależnie od wysokości limitu w rachunku oraz rodzaju wybranego celu kredytowego. W wybranej ofercie bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu. Wolna od opłaty jest wcześniejsza spłata kredytu lub zmiana limitu. Nie jest wymagany minimalny wkład własny, a okres kredytowania to nawet 36 miesięcy.

- Dla przykładu, przy założeniu, że WIBOR 1M aktualnie wynosi 7,63 proc.1, marża banku 4 proc. i 0 proc. prowizji za udzielenie kredytu, oznacza to dla klienta wysokość odsetek na poziomie łącznie 11,63% w skali roku. FGR gwarantuje zwrot 5 proc. odsetek w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia zaciągnięcia kredytu, co w konsekwencji pozwala obniżyć koszty oprocentowania dla klientów AGRO do wysokości 6,63 proc. Szczegóły oferty klient znajdzie na stronie www.credit-agricole.pl - dodaje Arkadiusz Krygier.

Cel na jaki klient AGRO przeznaczy środki może być związany z zaspokojeniem bieżących potrzeb gospodarstwa rolnego, typu: zakup nawozów, zakup materiału siewnego, środków ochrony roślin lub innych bieżących potrzeb. Bank pobiera odsetki tylko od wykorzystanej kwoty.

- Jeżeli rolnik skorzystał z oferty limitu w rachunku bieżącym w wysokości 250.000 zł, do tej kwoty nie wymagamy dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli wykorzystał tylko 100.000 zł, odsetki zapłaci tylko od wykorzystanej kwoty. Niewykorzystane 150.000 zł w rachunku bieżącym kosztuje klienta 0 zł. W bnku mówimy na to „prowizja za gotowość”, za którą nie pobieramy opłat - powiedział Arkadiusz Krygier. Co ważne, z oferty mogą również skorzystać Młodzi Rolnicy, dla których koszty finansowania początkowego rozwoju gospodarstwa są niezmiernie istotne.

Mobilni doradcy klienta Credit Agricole dojeżdżają do gospodarstwa rolnika i na miejscu pomagają załatwiać wszelkie formalności oraz skompletować niezbędne dokumenty. Takie podejście wpisane jest w DNA działania banku, a zdolność kredytowa rolnika oceniana jest wstępnie podczas pierwszego spotkania w gospodarstwie klienta.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia