Credit Agricole opublikował nowy Raport odpowiedzialnego biznesu

Bank Credit Agricole opublikował swój Raport odpowiedzialnego biznesu za 2021 r. W tym roku poświęcił więcej miejsca ujawnianiu kwestii środowiskowych i związanych z wpływem na klimat, w tym zrównoważonemu finansowaniu. Raport przygotowany jest wg międzynarodowego standardu raportowania GRI Standards i zgodnie z zasadami prostego języka.

Bank Credit Agricole wydaje raporty odpowiedzialnego biznesu od 2018 r. W tegorocznym sprawozdaniu opisał m.in. swój wpływ środowiskowy i społeczny, kwestie pracownicze i związane z etyką, podejście do zarządzania, ład korporacyjny, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu.

Credit Agricole nie zmienił istotnie sposobu raportowania, aby dane, które przedstawia od 2018 r., były porównywalne. W raporcie za 2021 r. Credit Agricole skoncentrował się na oczekiwaniach i rekomendacjach z paneli interesariuszy banku, który przeprowadził w listopadzie 2019 r. i w październiku 2021 r.

- Staramy się patrzeć na biznes w taki sposób, który uwzględnia jego wpływ na otoczenie. Próbujemy też sprostać rosnącym oczekiwaniom coraz bardziej świadomego otoczenia – pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, regulatorów itd. Również w raporcie opisujemy te tematy, które są ważne dla naszych interesariuszy – podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability.

Bank uwzględnił również rekomendacje Fundacji Frank Bold, która zbadała jakość raportowania kwestii związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem. - W tym roku więcej uwagi poświęciliśmy ujawnianiu kwestii środowiskowych i wpływu na klimat, w tym taksonomii zrównoważonych inwestycji. Mamy świadomość, że zgodnie z planem osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r., sektor finansowy ma do odegrania szczególną rolę w obliczu światowych wyzwań i związaną z tym koniecznością transformacji, dlatego te tematy są dla nas bardzo ważne – dodaje Ewa Deperas-Jarczewska.

Kwestie opisane w Raporcie odpowiedzialnego biznesu, Credit Agricole usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu, określonymi w normie ISO 26000, którą kieruje się w swoich działaniach. Te obszary to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Nazwami tych obszarów bank zatytułował kolejne działy Raportu.

W celu pokazania zaangażowania Credit Agricole we wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), poszczególnym rozdziałom Raportu odpowiedzialnego biznesu bank przypisał odpowiednie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których realizacji przyczynia się dzięki swoim działaniom.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards - najbardziej znanym dla publikacji tego rodzaju. Bank wydał swój raport w dwóch wersjach językowych w formie praktycznego, interaktywnego PDF dostępnego na stronie www Credit Agricole. Raport przygotowany jest zgodniez zasadami prostego języka.

Polska wersja raportu dostępna jest TUTAJ.
Anglojęzyczna wersja raportu dostępna jest TUTAJ.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia