Credit Agricole nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI

Bank Credit Agricole został wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI. Wyróżnienie przyznane zostało za włączanie większości kwestii zrównoważonego rozwoju do strategii banku, przekładaniu tej strategii na praktyczne działania i otwartości na zmieniające się potrzeby i oczekiwania otoczenia.

Srebrny Listek CSR POLITYKI jest przyznawany firmom, które uwzględniają wytyczne normy ISO 26000 w codziennej działalności, również w stosunkach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Działania nagrodzonych firm niejednokrotnie bazują na najlepszych praktykach zarządczych na skalę lokalną i globalną, stosując się do międzynarodowych reguł. Ważnym czynnikiem zarządzania w obszarze ESG, które rozpatrywało jury, było całościowe podejście do systemu zarządzania etyką oraz relacje z pracownikami. Wyróżnione firmy powinny też cyklicznie ujawniać informacje związane ze swoją działalnością w raportach niefinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

- Srebrny Listek CSR POLITYKI to dla nas ogromny zaszczyt. Szczególnie, że kwestie ESG są wpisane w naszą strategię biznesową, a uwzględnianie potrzeb naszych interesariuszy i prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny jest dla nas kluczowe. Co roku ankieta POLITYKI stawia trudniejsze wyzwania, ale to tylko nas motywuje do tego, by wyznaczać sobie ambitniejsze cele. Staramy się, żeby nasze zobowiązania znajdowały odzwierciedlenie w naszych działaniach i zakorzeniły się w codziennej praktyce biznesowej. Jesteśmy przekonani, że tylko takie podejście pozwala zbudować zaufanie między firmą a interesariuszami i zaowocować dobrą współpracą - podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26000. Credit Agricole bierze udział w konkursie Listki CSR POLITYKI prawie od początku, bo od 2012 r. Z ankietą wiąże się także przegląd inicjatyw wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku firmy miały odpowiedzieć na pytania dotyczące dobrych praktyk, które odnoszą się do Celu 12, o odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, oraz Celu 13, obejmującego ochronę środowiska naturalnego i klimatu. W rezultacie jury wybrało praktyki, które skupiły się na strategicznym podejściu do zmian klimatu i transformacji własnej organizacji pod względem dekarbonizacji.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia