Zmiany w Regulaminie bankowości elektronicznej CA24

Zmieniamy pojęcia, których dotychczas używaliśmy - dostosowujemy je do nowych wymogów prawnych. Dodatkowo niektóre oświadczenia będą mogli Państwo złożyć elektronicznie.

Nie zmienia się sposób korzystania z serwisów bankowości elektronicznej, ani sposób zawierania umowy i aneksów.

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, które są przygotowywane na informatycznych nośnikach danych.
  2. Rozporządzenie eIDAS - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE.

od 09.12.2018 r.

od 09.09.2018 r. do 08.12.2018 r.

od 10.04.2018 r. do 08.09.2018 r.

od 19.06.2017 r. do 09.04.2018 r.

od 29.03.2016 r. do 18.06.2017 r.

Do odczytu plików PDF potrzebny będzie zainstalowany na komputerze program np. Adobe Reader. Można go bezpłatnie pobrać ze strony: producenta: http://get.adobe.com/pl/reader/

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z CA24 Infolinia pod numerem 19 019 lub do wizyty w naszej placówce.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia