Zmiany w ofercie dla klientów instytucjonalnych (MŚP, AGRO)

Od 21 listopada 2020 r. zmienimy:

  • niektóre opłaty związane z korzystaniem z konta Solista Biznes, Sonata Biznes, Symfonia Biznes oraz Konta Agricole,
  • Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych „Konto Biznes”,
  • niektóre opłaty dotyczące kredytów dla klientów instytucjonalnych.

Informację o zmianach w opłatach dotyczących konta wysłaliśmy Państwu pocztą (listy o zmianach) lub w wiadomości w CA24 eBank, jeśli posiadają Państwo dostęp do tego serwisu.

Poniżej znajdą Państwo pełne wykazy zmian opłat oraz nową tabelę opłat i prowizji.

Zmiany w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych „Konto Biznes” wynikają z wejścia w życie Ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495) i są związane z ochroną przedsiębiorców przed stosowaniem zapisów niedozwolonych. Poniżej znajdą Państwo wykaz zmian oraz zmieniony Regulamin konta.

Zmiana opłat kredytów dla klientów instytucjonalnych.

Zmiany dotyczą wprowadzenia maksymalnych stawek opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu, wyzerowania stawek związanych windykacją lub egzekucją oraz wprowadzenia nowych opłat za czynności wymagające sporządzenia aneksu do umowy kredytowej lub ustanowienia zabezpieczenia. Poniżej znajdą Państwo wykaz zmian w opłatach dotyczących kredytów oraz nową tabelę opłat i prowizji.

Do odczytu plików PDF potrzebny będzie zainstalowany na komputerze program np. Adobe Reader. Mogą go Państwo bezpłatnie pobrać ze strony: producenta: http://get.adobe.com/pl/reader/

Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zmianach nie złożą Państwo pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, zmiany zaczną obowiązywać w podanym terminie. Odmowa przyjęcia zmiany oznacza wypowiedzenie Umowy konta lub Umowy kredytu.

Akceptacja zmian nie wymaga z Państwa strony podpisywania i/lub odsyłania do nas jakichkolwiek dokumentów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z CA24 Infolinia pod numerem 19 019 lub do wizyty w naszej placówce.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia