Credit Agricole przyjmie wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR

Bank Credit Agricole włącza się w akcję pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku epidemii koronawirusa i w porozumieniu z Polskim Funduszem Rozwoju realizuje część zadań pomocowych w ramach Tarczy Finansowej. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na preferencyjnych warunkach za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej CA24 eBank.

Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku kryzysu spowodowanego przez epidemię koronawirusa. Z tej puli do mikro, małych i średnich podmiotów trafi 75 mld zł. Dzięki współpracy banków, PFR, Krajowej Izby Rozliczeniowej i innych instytucji finansowych, w bardzo krótkim czasie powstał system, który pozwoli uzyskać firmom konkretną pomoc finansową na podstawie formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną.

- W obecnej kryzysowej sytuacji wiele firm stanęło przed koniecznością szybkiego pozyskania kapitału, który pozwoli im na utrzymanie płynności i regulowanie zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowników. Cieszę się, że nasz bank wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju oraz innymi bankami i instytucjami finansowymi włączył się w stworzenie systemu, który pozwoli na sprawne przekazanie pomocy tysiącom przedsiębiorców w całej Polsce - powiedział Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole.

Wnioski o przyznanie częściowo bezzwrotnych subwencji mogą złożyć przedstawiciele firm, które są klientami Credit Agricole. Wniosek oparty na oświadczeniu przedsiębiorcy, zostanie automatycznie zweryfikowany przez PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Po potwierdzeniu tych informacji obliczona zostanie wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od PFR za pośrednictwem banku informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji PFR. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywać się będzie on-line w systemie CA24 eBank. Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Aby sprawnie wypełnić wniosek, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne) w przeliczeniu na pełen etat oraz wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich, a także wyliczyć należną kwotę subwencji. Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, będą rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PFR lub pod numerem telefonu: 71 35 49 035.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia