Zmiana informacji o przetwarzaniu danych (RODO)

Uprzejmie informujemy, że od 21 maja 2019 roku Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w informacjach o przetwarzaniu danych osobowych. Zmiany polegają na:

  1. Określeniu nowych celów oraz nowych zasad przetwarzania danych a także, wskazaniu nowej podstawy prawnej;
  2. Rozszerzeniu źródeł i kategorii przetwarzanych danych;
  3. Zmianie katalogu odbiorców;
  4. Przekazywaniu danych do państw trzecich (poza EOG).

Dodatkowo od 1 listopada 2019 roku w związku z wypełnianiem obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w grupie przedsiębiorstw, będziemy współadministrować danymi osobowymi z Credit Agricole S.A. (CASA) z siedzibą we Francji, 12 place des Etats-Unis 92545 Montrouge. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy współadmistratorami, Bank wykonuje obowiązki informacyjne wobec Klientów i ich reprezentantów oraz zapewnia każdej osobie wykonywanie praw, której dane dotyczą.

Zachęcamy do zapoznania się z całością informacji na naszej stronie poświęconej RODO: www.credit-agricole.pl/rodo/klienci

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia