Ostrzeżenie przed Agricole Trade

W związku z publikacjami medialnymi na temat internetowej platformy Agricole Trade, bank Credit Agricole oświadcza, że w żaden sposób nie jest powiązany z serwisem AgricoleTrade.com pomimo, że identyfikacja wizualna tego serwisu - w tym jego logo czy nazwa - sugeruje takie powiązania. W związku z bezprawnym wykorzystywaniem naszego znaku towarowego podjęliśmy kroki prawne przeciwko właścicielowi serwisu.

Bank Credit Agricole apeluje o szczególną ostrożność w przypadku korzystania z usług finansowych dostępnych przez Internet, w szczególności wówczas gdy ustalenie danych podmiotu świadczącego te usługi jest utrudnione lub niemożliwe. Podejrzenia powinny wzbudzać również nieaktualne certyfikaty bezpieczeństwa stron internetowych dostawcy usługi lub błędy w konstrukcji strony internetowej (nieaktywne linki, błędy ortograficzne i gramatyczne w treści strony, logotypy i nazwy podobne do znaków identyfikacyjnych innych firm).

Równocześnie przypominamy że bank Credit Agricole ani jego pracownicy nigdy nie proszą o instalację oprogramowania umożliwiającego zdalne przejmowanie kontroli nad komputerem klienta. Klienci nie powinni również samodzielnie instalować nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z niezaufanych witryn www.

Podczas pobierania wszelkich plików z Internetu czy otwierania załączników do wiadomości e-mail należy zachowywać dużą ostrożność, bez względu na to, od kogo one pochodzą.

Należy regularnie aktualizować posiadany system operacyjny oraz używane aplikacje (w szczególności przeglądarki internetowe, wtyczki flash, klientów poczty, przeglądarki pdf itp.) tj. instalować okresowo publikowane przez producentów poprawki, korygujące luki i błędy zarówno systemu operacyjnego jak i oprogramowania oraz korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

Użytkownicy bankowości elektronicznej powinni cykliczne skanować urządzenia programami antywirusowymi oraz unikać korzystania z usług za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. kafejki internetowe, publiczne WiFi). Należy też cyklicznie zmieniać poufne hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.

Każdą nieautoryzowaną transakcję - jeśli doszło do utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieautoryzowanego przez właściciela użycia środków płatniczych (włamanie do usługi e-bank, przejęcie aplikacji mobilnej, kradzież/skopiowanie karty płatniczej itp.) - należy niezwłocznie zgłosić w banku.

Prosimy również o zgłoszenie każdej innej podejrzanej sytuacji, która wystąpi podczas korzystania z z aplikacji mobilnej lub serwisu bankowości elektronicznej w Internecie. W przypadku odebrania podejrzanego telefonu od osoby podającej się za pracownika banku również można skontaktować się z bankiem i potwierdzić dane osoby dzwoniącej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia