Credit Agricole z certyfikatem Wellbeing Leader 2019

Credit Agircole otrzymał certyfikat Wellbeing Leader 2019. Wyróżnienie to potwierdza, że bank stawia człowieka w centrum swoich działań i wspiera pracowników w utrzymaniu równowagi między życiem osobistym, a realizacją wyzwań zawodowych.

Wellbeing Institute, certyfikując organizacje, bierze pod uwagę sześć obszarów: świadomość zdrowia, relacje, miejsce pracy, kulturę organizacyjną oraz systemy i procesy. W przypadku Credit Agricole znaczenie miały m.in. regulaminy pracy, wynagrodzeń, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także działania w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania mobbingowi czy dostępu do różnych form kształcenia. Doceniono także wewnętrzne programy, jak: Dzielmy się wiedzą (w którym pracownicy prowadzą spotkania i warsztaty rozwojowe dla innych pracowników); powerON (program, w którym bank inspiruje pracowników do zarządzania energią nie tylko w pracy, ale i życiu pozazawodowym). Kluczową wartość w procesie certyfikacji miały także wyniki corocznego badania, które potwierdzają wzrost satysfakcji pracowników w takich obszarach jak: współpraca, komunikacja czy poczucie well-beingu.

- Od lat tworzymy wyjątkowe miejsce pracy, w którym ludzie czują się dobrze i spełniają zawodowo. Nie byłoby to możliwe, gdyby organizacja widziała w pracownikach tylko narzędzia do osiągania swoich celów biznesowych. - mówi Beata Janczur, wiceprezes zarządu banku Agricole - Cieszę się, że to podejście docenił Wellbeing Institut. Certyfikat potwierdza, że zaangażowanie pracowników do współtworzenia programów wellbeingowych jest gwarancją ich skuteczności.

Certyfikat i statuetkę Wellbeing Leader 2019 bank odebrał w wyjątkowych okolicznościach, bo podczas spotkania podsumowującego Power Wyzwanie Sportowe w Credit Agricole. Wzięli w nim udział zaangażowani w inicjatywę pracownicy oraz przedstawiciele Wellbeing Institute, którzy dodatkowo poprowadzili wykład o organizacjach wellbeingowych. A już w październiku na stronie instytutu będzie można przeczytać o wyróżnionych praktykach well-being w Credit Agricole.

Wellbeing Institute powstał, aby wspierać organizacje w działaniach związanych z dobrostanem pracowników, a co za tym idzie, podnosić jakość życia ludzi. Oferując innowacyjne rozwiązania, produkty najwyższej jakości oraz ekspercką wiedzę, pokazuje firmom, jak stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy czują się spełnieni i zadowoleni, a organizacja bez problemu osiąga swoje cele biznesowe.

Wyróżnienie przyznane bankowi doskonale wpisuje się w filozofię całej Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych grup finansowych na świecie pod względem wartości aktywów, jest także liderem bankowości uniwersalnej we Francji oraz największym ubezpieczycielem w Europie. W ogłoszonej ostatnio strategii Grupy człowiek niezmiennie zajmuje ważne miejsce.

- Jesteśmy odpowiedzialną organizacją, wspierającą otaczające nas społeczności. Słuchamy naszych klientów, aby odpowiadać na ich potrzeby. Podobnie dbamy o realizację potrzeb naszych pracowników. Doświadczenie pracownika i klienta we współpracy z bankiem są dla nas równie ważne. Pozwala to na budowanie zaangażowanych zespołów i długoterminowych relacji z klientem. - dodaje Beata Janczur.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia