Bezpieczna bankowość internetowa

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zwiększoną aktywność szkodliwego oprogramowania, które przechwytuje dane wprowadzane przy logowaniu do bankowości internetowej. Wirus może wymusić kilka prób logowania i tym samym kilkukrotnie pozyskuje informacje umożliwiające przestępcom zatwierdzanie operacji, np. wykonanie przelewu lub definiowanie fałszywych odbiorców.

Przypominamy jednocześnie, że proces logowania nie wymaga wprowadzania dodatkowych haseł autoryzacyjnych (w tym otrzymywanych SMSem) ani wprowadzania innych dodatkowych informacji.

Jeżeli przy logowaniu, pomimo jednokrotnego podania prawidłowych danych, pojawiają się podejrzane komunikaty o braku możliwości zalogowania lub konieczności wprowadzenia dodatkowych danych, prosimy o niekontynuowanie pracy na takim komputerze. W szczególności prosimy o niewykonywanie kolejnych prób zalogowania bez wcześniejszego sprawdzenia komputera i usunięcia ewentualnych wirusów.

Przypominamy o możliwości ograniczenia ryzyka, wynikającego z działania niebezpiecznego oprogramowania, poprzez:

 1. Ustalenie limitów kwotowych pojedynczej operacji oraz limitu dziennego adekwatnie do Państwa rzeczywistych potrzeb.
  • Parametry limitów mogą Państwo ustalić podczas wizyty w placówce lub za pomocą Serwisu telefonicznego CA24 (niezbędny telekod). Obniżenie wartości limitów możliwe jest także po zalogowaniu do Serwisu internetowego CA24.
  • Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: Bezpieczeństwo serwisu internetowego
 2. Włączenie powiadamiania za pomocą wiadomości SMS o operacjach wykonywanych na Państwa koncie, w tym powiadamiania o obciążeniach.
  • Usługę powiadomień SMS mogą Państwo uruchomić w podczas wizyty w placówce lub za pomocą Serwisu telefonicznego CA24 (niezbędny telekod), a także bezpośrednio w Serwisie internetowym CA24.
  • Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: Serwis tekstowy CA24
 3. Uważne czytanie otrzymywanych haseł SMS i wprowadzanie ich w Serwisie internetowym CA24 wyłącznie wtedy, gdy opis dokładnie odpowiada zleconej operacji.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia