Wyjaśnienie Credit Agricole w sprawie publikacji portalu Niebezpiecznik.pl

W odpowiedzi na informacje medialne dotyczące sprzedaży w Internecie danych klientów banku Credit Agricole, uprzejmie wyjaśniamy:

Bank Credit Agricole aktywnie śledzi wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych i bezpieczeństwa transakcji bankowych w Internecie. Wykorzystujemy je dla podnoszenia bezpieczeństwa używanych systemów, jak i weryfikacji poprawności stosowanych zabezpieczeń.

W przypadku opisanym przez portal Niebezpiecznik.pl dokładnie sprawdzamy i analizujemy dostępne informacje. Traktujemy to zgłoszenie z najwyższą powagą, dlatego ściśle współpracujemy w wyjaśnianiu tej sprawy z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich a także z prokuraturą i policją.

Ponieważ bezpieczeństwo danych naszych klientów i ich środków jest dla nas kwestią priorytetową przypominamy o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz internetowych aplikacji bankowych:

 • nigdy nie ujawniaj informacji o kartach płatniczych, o dostępie do bankowości internetowej lub mobilnej, o które jesteś proszona/proszony w wiadomościach e-mail lub przez telefon;
 • pamiętaj przed zalogowaniem się do bankowego serwisu transakcyjnego o sprawdzeniu czy łącze z bankiem jest szyfrowane (https) i dane certyfikatu używanego w połączeniu są takie same, jak podaje bank;
 • pamiętaj o regularnej zmianie haseł (co najmniej 8 znaków: co najmniej jedna mała litera, co najmniej jedna duża litera oraz co najmniej jedna cyfra) do swojego konta w bankowości internetowej, w sklepie internetowym oraz aby hasła do wszystkich serwisów różniły się od siebie;
 • pamiętaj, że cyberprzestępcy mogą wykorzystać Twój adres e-mail do wysyłania Ci niebezpiecznej korespondencji zawierającej szkodliwe oprogramowanie lub link do niego;
 • jeżeli otrzymasz wiadomość e-mail, która będzie podszywała się pod bank, koniecznie poinformuj bank o takim zdarzeniu;
 • w każdej sytuacji możesz skontaktować się ze swoim bankiem np. po otrzymaniu podejrzanej korespondencji lub jeżeli coś wzbudza Twoje podejrzenia w trakcie nawiązywania sesji z bankowością internetową;
 • jeśli w bankowości internetowej korzystasz z jednorazowych kodów autoryzacyjnych SMS – zawsze weryfikuj treść SMS i zwróć szczególną uwagę na datę i kwotę przelewu oraz numery rachunków prezentowane w wiadomości;
 • sprawdzaj numer rachunku odbiorcy, gdy kopiujesz dane do przelewu;
 • regularnie sprawdzaj historię przeprowadzonych transakcji;
 • korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej (firewall);
 • upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki i wszystkie poprawki do systemu operacyjnego;
 • jeśli to możliwe najlepiej używaj komputera przeznaczonego wyłącznie do korzystania z bankowości internetowej;
 • nie instaluj oprogramowania nieznanego pochodzenia;
 • nie pobieraj aplikacji bankowości mobilnej z niezaufanych źródeł - aplikacje mobilne możesz pobrać z autoryzowanych sklepów: App Store, Google Play lub Windows Phone Store.
 • korzystając z bankowości elektronicznej zawsze należy postępować zgodnie z polityką bezpieczeństwa opublikowaną przez bank i należy aktualizować wiedzę w tym zakresie.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www