Przedłużenie działań na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu EUR

Bank Credit Agricole kontynuując działania podejmowane w celu ułatwienia klientom - kredytobiorcom kredytów denominowanych do euro (EUR) - obsługi ich zobowiązań kredytowych zdecydował o przedłużeniu do odwołania terminu obowiązywania następujących rozwiązań:

  1. Bank nadal będzie uwzględniać ujemną stawkę oprocentowania do wyliczenia stopy bazowej banku jako składnika oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do euro (EUR). W przypadku, gdy wyliczona stopa bazowa przyjmie wartość ujemną, bank uwzględni ją dla wyznaczenia oprocentowania. Jednakże z uwagi na ustawowo zdefiniowany odpłatny charakter umowy kredytowej, minimalne oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 0,00%. Stąd w przypadku, gdy suma zmiennej stopy bazowej oraz stałej marży banku będzie ujemna, oprocentowanie kredytu wynosić będzie 0%.
  2. W dalszym ciągu bank nie będzie wymagał od klientów dodatkowych zabezpieczeń ani ubezpieczeń w związku ze wzrostem salda zadłużenia w PLN w relacji do wartości nieruchomości.

Przypominamy o możliwości zawieszenia płatności kapitałowej części jednej raty po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty oraz o możliwości bezprowizyjnego przewalutowania kredytu denominowanego do waluty na PLN. Bank nie będzie także pobierał prowizji za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu denominowanego do euro.

Wysokości spreadu walutowego dla kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do euro w dalszym ciągu wynosić będzie 3 proc. Wysokość spreadu ma zastosowanie zarówno w przypadku spłaty w PLN bieżących rat kredytowych, jak i spłaty całości lub części zadłużenia denominowanego do EUR.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia w euro, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16. (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora)

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia