Zmiany w bankowości elektronicznej: Serwis internetowy CA24 i aplikacja CA24 Mobile

Szanowni Państwo,

informujemy, że wdrożyliśmy nowe funkcjonalności i usprawnienia w Serwisach internetowym i mobilnym CA24. Wierzymy, że dzięki nim nasza bankowości elektroniczna będzie jeszcze bardziej użyteczna, a korzystanie z niej jeszcze bardziej przyjazne.

Serwis internetowy CA24

1. Zmiana długości hasła

W Serwisie internetowym CA24 zwiększyliśmy dopuszczalny limit znaków w haśle dostępu (od 8 do 20 znaków). Zobacz więcej

Mimo że zmiana ta nie wpływa na klientów, którzy obecnie posługują się hasłem krótszym niż 8 znaków, to zdecydowanie zalecamy zmianę hasła na dłuższe, spełniające powyższe wymogi.

Hasło można zmienić po zalogowaniu się do Serwisu internetowego CA24 w zakładce 'Zmiana hasła', dostępnej w menu w prawym górnym rogu ekranu. Jest to także możliwe poprzez wybranie odpowiedniej opcji z komunikatu rekomendacji zmiany hasła, wyświetlanego po zalogowaniu do serwisu.

2. Poczta wewnętrzna - archiwizacja wiadomości

W poczcie wewnętrznej serwisu internetowego CA24 utworzyliśmy sekcja 'Wiadomości archiwalne'. Do tej skrzynki przeniesione zostaną wszystkie wiadomości starsze niż 2 lata. Dodaliśmy nową sekcję, aby zarchiwizować starsze niż 2 lata wiadomości i poprawić przejrzystość głównej skrzynki odbiorczej. Użytkownik będzie miał możliwość utworzenia nowej wiadomości nawiązującej do zarchiwizowanej. Proces przenoszenia odpowiednich wiadomości do archiwum będzie odbywał się sukcesywnie.

3. Nowa opcja w menu głównym: 'Oferta i Umowy'

Utworzyślimy nową zakładkę w górnym menu 'Oferta i Umowy'. To miejsce, w którym użytkownik może sprawdzić dostępną online ofertę Banku. Znajdzie tutaj również listę umów, które podpisał w Serwisie internetowym oraz ma możliwość podpisania Umowy Bankowości Elektronicznej.

Serwis mobilny CA24

1. Ustawienia limitów operacji w aplikacji CA24 Mobile

W aplikacji CA24 Mobile umożliwiliśmy obniżenie limitów dziennego i pojedynczej operacji realizowanych w pozostałych serwisach bankowości elektronicznej.

Zwiększenie powyższych limitów możliwe jest - tak jak dotychczas - za pośrednictwem:

  • Serwisu internetowego CA24 - dla operacji zlecanych w wyłącznie w serwisie telefonicznym CA24,
  • Serwisu telefonicznego CA24, (wymagany telekod) - dla operacji zlecanych w wyłącznie w serwisie internetowym lub mobilnym CA24,
  • dowolnej placówki banku (dla wszystkich serwisów CA24).

2. Wersja angielska

Aplikacja CA24 Mobile jest już dostępna w angielskiej wersji językowej. Możliwość zmiany języka dostępna jest w opcji Ustawienia przed i po zalogowaniu do aplikacji.

3. Potwierdzenia pdf

W aplikacji CA24 Mobile udostępniliśmy możliwość pobierania potwierdzeń operacji (dla obciążeń rachunku) w formacie PDF. Funkcja jest dostępna z poziomu historii rachunku konta i karty kredytowej.

Udostępnienie rachunków kredytowych w Serwisie internetowym i mobilnym CA24

Użytkownik ma teraz dostęp do swoich kredytów: hipotecznych, gotówkowych oraz ratalnych w serwisie internetowym CA24 oraz aplikacji CA24 Mobile. Tym samym może sprawdzić szczegóły kredytu, harmonogram spłat, a w przypadku kredytów hipotecznych również historię rachunku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z bankiem.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia