Zmiana tabel oprocentowania od dnia 1 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2016 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w tabelach oprocentowania. Zmiany polegają na:

 1. obniżeniu stałego oprocentowania:
  1. lokat terminowych w PLN w ofercie standardowej na okres 30, 60, 90,180 i 270- dni oraz 1 roku, 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio: 0,6%; 0,7%; 0,8%; 1%; 1,2%; 1,5%; 1,7%; 2,3%;
  2. Lokaty z Plusem w PLN na okres 180 dni i 1 roku do wysokości odpowiednio: 1,2% i 1,7%;
  3. lokat terminowych w EUR na okres 90, 180 i 270-dni do 0,1%, 1 roku do 0,2%, 2 lat do 0,3%, 3 lat do 0,5%;
  4. lokat terminowych w GBP na okres 30, 60, 90- dni do 0,2%, 180, 270- dni,1 roku i 2 lat do 0,3%, 3 lat do 0,5%;
   dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych. Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania lokat w PLN jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego;
  5. lokaty w Ofercie Powitalnej w PLN zakładanej na okres 180 dni do wysokości 2%.
 2. wprowadzeniu w Ofercie Mobilnej stawki 0,5 punktu procentowego, o którą będzie podwyższane oprocentowanie wskazane odpowiednio w punkcie 1. a) i b). Oferta Mobilna obejmuje otwarcie w CA24 Mobile lokat terminowych o stałej stopie procentowej w PLN i Lokaty z Plusem w PLN,
 3. wprowadzeniu promocyjnego oprocentowania Rachunku Oszczędzam w PLN, które przyjmie wysokość:
  1. dla rachunku z kwartalną kapitalizacją: w ofercie standardowej: 0,6%; a w ofercie "Zyski dobrze skalkulowane": 0,9%
  2. dla rachunku z dzienną kapitalizacją: dla salda do 50 000 zł: 0,6%; dla nadwyżki środków powyżej 50 000zł do 100 000zł: 0,9%; dla nadwyżki środków powyżej 100 000zł: 1,2%
   dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych. Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego;

Aktualne tabele oprocentowania są dostępne poniżej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia