Oświadczenie Credit Agricole Bank Polska S.A. na podst. decyzji UOKiK nr DDK-4/2016

Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, iż Prezes UOKiK w dniu 9 marca 2016 r. wydał decyzję nr DDK-4/2016 stwierdzającą stosowanie przez Bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na prezentowaniu w telewizyjnych reklamach kredytu konsumenckiego (kampania "Kredyt prostoliczony za 10 zł") informacji wymaganych ustawą o kredycie konsumenckim w sposób uniemożliwiający ich odczytanie z uwagi na wielkość czcionki oraz krótki czas ich prezentacji.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia