Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15.03.2016 r. o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem wkładu własnego z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2016.

W związku z ogłoszeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego komunikatu o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) na rok 2016 r., Bank Credit Agricole informuje, że mogą Państwo nadal składać wnioski dotyczące:

  • udzielenia kredytu z dofinansowaniem wkładu własnego z terminami wypłat w 2017 i 2018 r.,
  • udzielenia dodatkowego finansowego wsparcia na spłatę części kredytu z terminami wypłat w 2016 r. do momentu wyczerpania się 100% limitu oraz w 2017 i 2018 r.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego znajdą Państwo na stronie internetowej www.bgk.pl

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia