Bank Credit Agricole uwzględnia ujemne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego

Informujemy, że złożyliśmy dobrowolne zobowiązanie do podjęcia dalszych działań na rzecz naszych klientów, spłacających kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne denominowane do franka szwajcarskiego (CHF). Działania te zostały zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i szczegółowo określone w decyzji częściowej nr RBG-2/2016 z 8 marca 2016 r.

Treść decyzji Prezesa UOKiK

Działania Banku wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jesteśmy w trakcie przeliczania oprocentowania kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego z uwzględnieniem ujemnej stawki bazowej LIBOR dla wszystkich okresów odsetkowych przypadających od 1 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku, w których suma odpowiedniej stawki LIBOR oraz marży przyjęła wartość ujemną. Do 31 maja 2016 roku zwrócimy naszym klientom różnicę między tak obliczonym oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem rzeczywiście pobranym. Informacja o wysokości kwoty nadpłaty będzie dostępna od 4 maja 2016 roku w serwisie telefonicznym CA 24 pod numerem 801 33 37 77 (koszt połączenia wg stawek operatora) lub +48/71 35 49 016.

Od 1 maja 2016 r. będziemy na bieżąco przeliczać oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego z uwzględnieniem ujemnej stawki bazowej LIBOR dla okresów odsetkowych przypadających po 30 kwietnia 2016 r., w których suma odpowiedniej stawki LIBOR oraz marży przyjmie wartość ujemną.

Do klientów mających kredyt mieszkaniowy, kredyt konsolidacyjny i/lub pożyczkę hipoteczną denominowaną do franka szwajcarskiego, wyślemy szczegółową informację o podjętych przez nasz Bank działaniach.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia