Zmiana Tabel oprocentowania od 1 marca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadzi zmiany w Tabelach oprocentowania.

Zmiany są spowodowane:

  1. obniżeniem stałego oprocentowania:
    • lokat terminowych w PLN zakładanych na okres 30, 60, 90, 180 i 270 dni, 1 roku, 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio 1,40%, 1,60%, 1,70%, 1,80%, 2,00%, 2,00%, 2,10, 2,60%,
    • Lokaty z Plusem w PLN zakładanej na okres 180 dni i 1 roku do wysokości odpowiednio 2,00% i 2,20%,
    dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych; dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.
  2. obniżeniem stałych wskaźników ubezpieczeniowych ubezpieczenia grupowego Antidotum PRO na 12 i 18 miesięcy do wysokości odpowiednio 1,45% i 1,55% oraz dla 36-miesięcznego ubezpieczenia grupowego Antidotum Progresywne do wysokości: 1,20%, 2,00% i 2,80% odpowiednio dla 1-, 2- i 3-ciego roku ubezpieczeniowego.

Aktualne tabele oprocentowania są dostępne poniżej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia