Zmiana Tabel oprocentowania kont od 16 marca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadzi zmiany w Tabelach oprocentowania kont.

Zmiany są spowodowane:

  1. obniżeniem stałego oprocentowania:
    1. lokat terminowych w PLN zakładanych na okres 30, 60, 90, 180 dni i 3 lat do wysokości odpowiednio 1,20%, 1,40%, 1,50%, 1,60%, 2,50%,
    2. Lokaty z Plusem w PLN zakładanej na okres 180 dni do wysokości 1,80%.
  2. wprowadzeniem nowej oferty lokat terminowych w PLN na nowe środki, zakładanych na okres 1 roku, 2 i 3 lat o oprocentowaniu w wysokości odpowiednio 2,50%, 2,70% i 3,00%.

Oferta dostępna jest w placówkach bankowych i serwisie telefonicznym CA24, na łączną kwotę do 100 000 zł (wskazany limit dotyczy sumy lokat założonych od dnia 16.03.2015 r. odpowiednio dla każdego ze wskazanych okresów w ramach jednego konta).
Nowe środki - środki, które stanowią przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie Klienta na dzień 28 lutego 2015 r.
Szczegóły w Tabelach oprocentowania kont.

Podane stawki obowiązują dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych; dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.

Aktualne Tabele oprocentowania kont są dostępne poniżej.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia