Promocja oprocentowania kredytu gotówkowego

Tylko do 31 lipca 2015 r. trwa promocja kredytu gotówkowego, w której oprocentowanie kredytu wynosi jedynie 5,9% .
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami promocji, które znajdują się na stronie www.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c. Regulamin promocji jest dostępny w placówkach bankowych oraz pod numerem serwisu telefonicznego 801 33 00 11. Promocja obowiązuje do . Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji zawrze umowę pożyczki gotówkowej na kwotę min. 10 000 zł (kwota wypłacana Uczestnikowi Promocji) oraz przystąpi do ubezpieczenia w Pakiecie Podstawowym lub Pakiecie Rozszerzonym. Ubezpieczyciele: CACI Life Limited i CACI Non-Life Limited lub przedstawi ubezpieczenie innego zakładu ubezpieczeń (z zakresem ochrony co najmniej tożsamym ze zdefiniowanym w karcie produktu ubezpieczenia oferowanego przez Bank). Wysokość maksymalnej kwoty kredytu wyliczona zostanie na podstawie ostatniej informacji o dochodach i może ulec zmianie po zbadaniu zdolności kredytowej. Dla kredytu w wysokości 10 000 zł (całkowita kwota kredytu), spłacanego w 48 miesięcznych równych ratach kapitałowo–odsetkowych z oprocentowaniem nominalnym 5,9% (stopa stała): RRSO wynosi 22,4%, całkowita kwota do zapłaty 14 714,21 zł, całkowity koszt kredytu 4 714,21 zł (w tym: odsetki 1 635,87 zł, prowizja 1 290 zł, koszty związane z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej w Pakiecie Podstawowym 1 788,34 zł), kwota raty miesięcznej 306,55 zł. Stan na dzień 30.04.2015 r. Opis akceptowanych przez Bank dokumentów oraz szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, opłatach dotyczących kredytu gotówkowego znajdują się na www.credit-agricole.pl i w placówkach bankowych, a także pod nr. serwisu telefonicznego 801 33 00 11. Liczba klientów – stan na dzień 29.04.2015 r.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia